DATUM ZITTING: VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                    : mr. E.W. Akkerman
Rechterlijke leden      :  mr. A.A.J. Lemain, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden      :  drs. J. Hetebrij RA en C.M. Verdiesen AA
secretaris                     :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 29 september 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1185 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2

Naam advocaat mr. J.A. Platteeuw
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Betrokkene was tot 2020 accountant en adviseur van een maatschap. De maatschapsovereenkomst is in 2022 opgezegd. Sindsdien treedt betrokkene op als accountant voor een van de maten. Dat is volgens klagers niet toegestaan, omdat hij eerder accountant voor de maatschap was.