DATUM ZITTING: VRIJDAG 3 DECEMBER 2021 TE 10.30 UUR: IS VERVALLEN, NIEUWE DATUM VOLGT

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. J.N. Bartels,
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, D.J. ter Harmsel AA RB,
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 3 december 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/875 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. A. van der Schee
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. P.H. Kramer, mr. L. Godwaldt
Aard van de zaak

Betrokkene heeft de jaarrekening 2018 van een BV samengesteld en een samenstellingsverklaring afgegeven. Daarin wordt volgens klagers geen getrouw beeld gegeven. Betrokkene heeft ook een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld. Volgens klagers had dit rapport niet uitgebracht mogen worden, althans niet in deze bewoordingen.