DATUM ZITTING: VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling
Rechterlijk lid             :  mr. S.P. Pompe
Accountantslid           :  E.M. van der Velden AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 3 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1302 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Accountant komt opdracht m.b.t. het verwerken van belastingaangiften 2021 en opsturen jaaropgaven niet na. Hij stuurt ook geen stukken uit het dossier naar de opvolgend accountant.