DATUM ZITTING: VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. J.N. Bartels,
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, prof. dr. Ph. Wallage RA,
secretaris                    :  mr.  A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 september 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/286 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV en X2 BV

Naam advocaat mr. D.A. van der Kooij
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Volgens klaagsters heeft betrokkene ten onrechte goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de geconsolideerde jaarrekeningen 2018-2019, nu de daarin opgenomen jaarrekeningen van een buitenlandse dochter fouten bevatten.