DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 MEI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. C.H. de Haan, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : drs. E. van Splunter RA, E.M. van der Velden AA,
secretaris                    : mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 mei 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/2449 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. J.G.H. Borgdorff
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over gebrekkige dienstverlening: accountant heeft ondanks daartoe strekkende afspraak niet tijdig aangifte gedaan voor klagers. Deze hebben kosten moeten maken voor een andere accountant, die de aangifte alsnog heeft gedaan. Discussie over facturen.