DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 MEI 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. C.H. de Haan, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : drs. E. van Splunter RA, E.M. van der Velden AA,
secretaris                    : mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 mei 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/2594 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. S.J.B. Drijber
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. G.M. Volkerink
Aard van de zaak

Klager verwijt betrokkene dat hij fouten heeft gemaakt in de salarisadministratie van klagers bedrijf, althans daarvoor de verantwoordelijke accountant is. Ook heeft hij in strijd met het beginsel van professionaliteit gehandeld door de jaarrekening 2018 van zijn vennootschap niet tijdig te publiceren.