DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. I. Tubben,
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 oktober 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/600 en 22/601 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. J.J. Kesseboom
Betrokkene(n) Y1 AA, Y2 AA
Naam advocaat mr. C.M. Harmsen
Aard van de zaak

Betrokkenen stellen in opdracht van een v.o.f., waar klager vennoot van is, de jaarrekeningen op. Volgens klager zijn betrokkenen niet objectief geweest en hebben zij hun werkzaamheden voortgezet, terwijl klager de opdracht al had beëindigd.