Jaarverslag 2021

Een nieuw gezicht

"Ondersteunende processen verder optimaliseren"
Foto: Michel ter Wolbeek

Eveline van de Beld is per 1 maart 2022 benoemd tot Secretaris van de Accountantskamer. Vanuit deze functie geeft zij niet alleen juridische ondersteuning bij de behandeling van de tuchtklachten, maar houdt zij zich ook bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering. Omdat zij hiervoor bijna drie jaar plaatsvervangend secretaris is geweest, is het reilen en zeilen binnen de Accountantskamer niet nieuw voor haar. 

Eveline: Het tuchtrecht voor accountants is veelzijdig en de klachten zijn zeer divers van aard. Van grote controlezaken tot klachten over accountants die bijvoorbeeld in hun vrije tijd penningmeester van een vereniging zijn. Werkelijk alle facetten van de accountancy komen voorbij. De wisselwerking tussen de rechterlijke leden en de accountantsleden van de Accountantskamer geeft bovendien een bijzondere dynamiek. De klachten worden altijd vanuit twee invalshoeken bekeken, waardoor de vaktechnische blik wordt gecombineerd met een juridische benadering. 

De Accountantskamer streeft ernaar om de klachten op kwalitatief hoogstaande wijze af te handelen. Naast het feit dat de uitspraken inhoudelijk van een hoog niveau moeten zijn, moeten de klachten ook vlot worden afgedaan. Dat betekent onder meer dat de bereikbaarheid van de Accountantskamer op orde moet zijn en dat de administratieve processen soepel en correct verlopen. Het komende jaar zal worden bekeken hoe deze ondersteunende processen verder kunnen worden geoptimaliseerd. Een onderdeel van deze optimalisatie is de digitalisering. In het najaar van 2021 is het beveiligd mailen via Zivver geïmplementeerd, waardoor de mogelijkheid om digitaal stukken in te dienen een flinke stap dichterbij is gekomen. Dat is sneller, goedkoper en een stuk milieuvriendelijker. De stukken moeten op dit moment nog in achtvoud worden ingediend. In 2022 zal hiermee worden geëxperimenteerd. Hopelijk staan na de experimentele fase alle seinen op groen voor een verdere uitrol. Voor 2022 staat ook op de agenda het nadenken over het vergroten van de effectiviteit van onze tuchtrechtspraak.

Kortom, we gaan een periode in met mooie uitdagingen. De goede sfeer binnen het team en de inzet en betrokkenheid van alle leden geeft veel vertrouwen dat we deze uitdagingen tot een succes kunnen maken. In volgende jaarverslag meer over onze vorderingen daarin.