Privacyverklaring

Om uw klacht goed en zorgvuldig te kunnen afhandelen, heeft de Accountantskamer persoonsgegevens van u nodig. 
De Accountantskamer zet zich ervoor in dat de verwerking van uw persoonsgegevens conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving plaatsvindt.

Omdat de Accountantskamer onderdeel uitmaakt van de rechtspraak, conformeert de Accountantskamer zich aan de privacyverklaring en het privacybeleid van de rechtspraak.
Meer daarover kunt u lezen op: https://www.rechtspraak.nl/Privacy.
Hier leest u onder meer welke regels er gelden, en wat de rechtspraak doet om uw persoonsgegevens te beschermen.

Ook is er beschreven welke rechten u hebt als het gaat om uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. 
Zo vindt u daar een formulier dat u daarvoor kunt gebruiken.
Dit formulier kunt u opsturen of mailen naar de Accountantskamer (zie de contactgegevens op deze site).
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet uw identiteit worden vastgesteld. 
U ontvangt telefonisch of schriftelijk het verzoek zich te melden aan de balie van de voor u dichtstbijzijnde rechtbank met een geldig identiteitsbewijs. 
Daarna wordt uw verzoek verder afgehandeld.

Publicaties