DATUM ZITTING: MAANDAG 18 OKTOBER 2021 TE 10.30 UUR: ZITTING GAAT NIET DOOR/WORDT VERZET

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. R.P. van Eerde, mr. S.P. Pompe,
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, prof. dr. Ph. Wallage RA,
secretaris                    :  mr.  A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 18 oktober 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1029 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klaagster verwijt de accountant dat hij zonder overleg met haar de jaarrekening 2019 van de onderneming van haar (ex)man heeft samengesteld en de IB-aangiften heeft opgesteld. Volgens klaagster heeft de accountant daarbij fouten gemaakt en is hij niet onpartijdig.

DATUM ZITTING: MAANDAG 25 OKTOBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijk lid             :  mr. J.W. Frieling,
Accountantslid           :  A.M.H. Homminga AA.
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 25 oktober 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1079 Wtra
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. H.E. van Berckel-Dekker
Aard van de zaak

Betrokkene is door klaagster ingehuurd t.b.v. advies bij cao-onderhandelingen. Volgens klaagster is sprake van belangenverstrengeling, was de offerte niet goed, heeft betrokkene geen kennis van cao’s en de branche, heeft hij weinig gedaan, maar veel gefactureerd, geen overleg gevoerd over de te verwachten kosten terwijl hij wist hoe klaagster er financieel voor stond en zijn eigen belang het zwaarst laten weten.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 29 OKTOBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijk lid             :  mr. C.H. de Haan,
Accountantslid           :  E.M. van der Velden AA,
secretaris                    :  mr. C.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 29 oktober 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/926 Wtra AK
Klager(s)

NBA

Naam advocaat mr. G.M.C. Neuteboom-Klink
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klachten over weigeren medewerking aan kantoortoetsing.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 29 OKTOBER 2021 TE 13.30 UUR – ZITTING VERVALLEN –

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper,
Accountantsleden     :  D.J. ter Harmsel AA RB, E.M. van der Velden AA,
secretaris                    :  mr. C.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 29 oktober 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/874 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. A. Heijink
Aard van de zaak

Klacht over fiscaal-administratieve dienstverlening.

DATUM ZITTING: MAANDAG 1 NOVEMBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. J.N. Bartels, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA,
secretaris                    :  mr.  P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 1 november 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1009 Wtra AK
Klager(s)

Stichting X

Naam advocaat mr. J.W.P.M. van der Velden
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over accountantsverklaring bij prospectus obligatiefonds woningbouw.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr.  P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 5 november 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/175 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. W. van Eekhout
Aard van de zaak

Klacht over onderzoek door forensisch accountant.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr.  P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 5 november 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/265 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. M.J.P.N. Steijven
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klagers vormden samen met 3 anderen een maatschap die deel uitmaakte van de Franchise organisatie waarvan betrokkene bestuurder is. Tussen de voormalige maten is een geschil ontstaan over de waarde van de klantenportefeuille. Betrokkene heeft een verklaring afgegeven over de waarde van deze portefeuille. Volgens klagers heeft betrokkene geen onderzoek gedaan . Had ze zich – gelet op haar belang- moeten onthouden v/h afgeven van die verklaring.

DATUM ZITTING: MAANDAG 8 NOVEMBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. J.W. Frieling, mr. P. Römer,
Accountantsleden     :  mr. drs. J.B. Backhuijs RA, prof. dr. Ph. Wallage RA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 8 november 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/657 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. H.E. van Berckel-Dekker
Aard van de zaak

Klacht over controle jaarrekeningen i.v.m. huurwoningen.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. A.M. van Amsterdam,
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, D.J. ter Harmsel AA RB,
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 19 november 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1056 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. J.C.T. Papeveld
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. E. Jagt
Aard van de zaak

Klaagster werkte met een tandarts samen in een kostenmaatschap. Betrokkene was de accountant van zowel klaagster, de tandarts als de maatschap. Door toedoen van betrokkene is een discussie over kosten in de maatschap totaal uit de hand gelopen. Betrokkene ging uit van onjuiste stellingen, koos de kant van de tandarts en heeft zijn rol onvoldoende duidelijk gemaakt. Betrokkene heeft zijn opdracht aan de maatschap ten onrechte niet teruggegeven.

DATUM ZITTING: MAANDAG 22 NOVEMBER 2021 TE 10.30 UUR: GAAT NIET DOOR/WORDT VERZET

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. I. Tubben,
Accountantsleden     :  drs. J. Kalisvaart AA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 22 november 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/925 Wtra Ak
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.B. Esseling
Aard van de zaak

Betrokkene heeft samen met haar compagnon werkzaamheden verricht voor klagers. Dit deden zij niet goed: er waren geen goede afspraken, geen afstemming, problemen niet (goed) opgelost, steeds meer gedeclareerd. Daarbij geen rekening gehouden met de slechte mentale conditie van klagers.

DATUM ZITTING: MAANDAG 29 NOVEMBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, A.M. Janssen AA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 29 november 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/647 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Betrokkene heeft in haar hoedanigheid van bestuurder van klaagster onregelmatigheden begaan en zichzelf bevoordeeld. Mogelijk heeft ze ook strafbare feiten begaan.