DATUM ZITTING: MAANDAG 23 NOVEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden: mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. A.D.R.M. Boumans,
Accountantsleden: dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, D.J. ter Harmsel AA RB,
secretaris: mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 23 november 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1292 Wtra AK
Klager(s)

mr. X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.G. van den Boogerd
Aard van de zaak

Betrokkene is accountant van een vennootschap. Klager verwijt de accountant dat hij klager bewust onjuist heeft geïnformeerd over het faillissement en de doorstart van deze vennootschap. Ook verwijt klager de accountant dat hij heeft meegewerkt aan een sterfhuisconstructie om de schuldeisers van de vennootschap, waaronder klager, te benadelen.

DATUM ZITTING: MAANDAG 23 NOVEMBER 2020 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden: mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. A.D.R.M. Boumans,
Accountantsleden: dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, D.J. ter Harmsel AA RB,
secretaris: mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 23 november 2020 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1476 Wtra
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene was voorheen de accountant van klager. Hij heeft een oud-medewerkster van klager in dienst genomen. Sindsdien biedt het kantoor van betrokkene trainingen aan die klager heeft ontwikkeld. Klanten van klager worden actief benaderd teneinde diensten aan te bieden. Schending geheimhoudingsplicht en niet-integer handelen door plegen van plagiaat.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. I. Tubben, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden: Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 27 november 2020 - 10.30 uur
Type zitting achter gesloten deuren
Zaaknummer(s) 19/1059 Wtra AK
Klager(s)

mr. X

Naam advocaat mr. C.M. Harmsen
Betrokkene(n) Y RA AA
Naam advocaat mr. M.L. Batting
Aard van de zaak

Klacht over optreden betrokkene in opsporingsonderzoek van het Openbaar Ministerie.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020 TE 15.00 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. I. Tubben, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden: Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 27 november 2020 - 15.00 uur
Type zitting (vooralsnog) openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/585 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. A.H. Gaastra
Betrokkene(n) Y RA AA
Naam advocaat mr. M.L. Batting
Aard van de zaak

Klacht over optreden accountant in onderzoek van de FIOD.

 

DATUM ZITTING: MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 TE 10.30 UUR – GAAT NIET DOOR –

Samenstelling College

Voorzitter: mr. C.H. de Haan
Rechterlijk lid: mr. A.D.R.M. Boumans
Accountantslid: drs. W.J. Schoonderbeek RA
secretaris: mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 november 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/142 en 20/143 Wtra AK
Klager(s)

X1 B.V.

Naam advocaat mr. M.G.G. de Bruin
Betrokkene(n) Y1 AA en Y2 RA
Naam advocaat mr. J.P.M. Borsboom
Aard van de zaak

Betrokkenen hebben in een civiel geschil stukken uit de financiële administratie van hun voormalige werkgever, die zij onrechtmatig hebben verkregen, in het geding gebracht. Zij hebben daarnaast hun geheimhoudingsplicht geschonden door gegevens van klanten door te sturen naar een derde.

DATUM ZITTING: MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 TE 13.30 uur

Samenstelling College

Voorzitter: mr. C.H. de Haan
Rechterlijk lid: mr. A.D.R.M. Boumans
Accountantslid: drs. W.J. Schoonderbeek RA
Secretaris: mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 30 november 2020 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/1548 en 20/1549 Wtra AK
Klager(s)

X1 en X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 RA en Y2 RA
Naam advocaat gemachtigde: mr. A
Aard van de zaak

Betrokkenen worden 14 verwijten gemaakt in verband met hun handelen of nalaten als voorzitter respectievelijk penningmeester van een voetbalvereniging.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 4 DECEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden  :  mr. I.F. Clement, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden  :  drs. E. van Splunter RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris   :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 4 december 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/345 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. H.E. van Berckel-Dekker
Aard van de zaak

Klacht over controle jaarrekeningen Stichting.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 4 DECEMBER 2020 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden  :  mr. I.F. Clement, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden  :  drs. E. van Splunter RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris   :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 4 december 2020 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/346 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. E.M. Soerjatin
Aard van de zaak

Klacht over controle jaarrekeningen Stichting.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 11 DECEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden  :  mr. E.W. Akkerman, mr. A.A.A.M. Schreuder
Accountantsleden  :  drs. J. Hetebrij RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris   :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 11 december 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/432 Wtra AK
Klager(s)

mr. M.J.R. Jansen q.q. faillissement X B.V.

Naam advocaat mr. E.L. Zetteler en mr. X.D. van Leeuwen
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. D.C. Theunis
Aard van de zaak

Klacht over ondeugdelijke controle jaarrekening gefailleerde onderneming.

DATUM ZITTING: MAANDAG 14 DECEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden  :  mr. drs. M. Stempher, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden  :  dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. J. Kalisvaart AA
secretaris   :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 14 december 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1498 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. R.J.R.M. de Bok
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. M.H.S. Verhoeven
Aard van de zaak

Betrokkene heeft klager een investeringsvehikel naar Frans recht in 2017 een voorstel gedaan om ter overbrugging van een periode tot het verkrijgen van een bankkrediet in een onderneming te investeren. De onderneming is failliet gegaan. Betrokkene wordt verweten gebrekkige krediet- en zekerhedendocumentatie te hebben opgesteld, onvolledige, onjuiste en misleidende mededelingen te hebben verstrekt en gebrekkige rapportages van toekomstgerichte financiële informatie.