DATUM ZITTING: MAANDAG 19 APRIL 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. A.M. van Amsterdam, mr. C.H. de Haan,
Accountantsleden     : P. Mansvelder RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA,
secretaris                    : mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 19 april 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/1814 Wtra AK
Klager(s)

de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Naam advocaat mr. M.L. Batting en mr. A.H.T. van Gijssel
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. D.F. Lunsingh Scheurleer, mr. M.J.A. Jansen en mr. V.J.C. de Bruijn
Aard van de zaak

Klacht over controle jaarrekening holding (groepsaccountant).

DATUM ZITTING: VRIJDAG 23 APRIL 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. E.W. Akkerman,
Rechterlijke leden     : mr. J.W. Frieling, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : E.M. van der Velden AA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    : mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 23 april 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/17 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. G.W.J. van Dijke
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene is accountant van onderneming van klaagster en haar (aanstaande) ex-echtgenoot. Hij zou zonder haar toestemming IB-aangiftes hebben ingediend, geen inzage hebben gegeven in haar aangiftes, boekhouding niet hebben gecontroleerd, schulden en hypotheek onjuist hebben verwerkt.

DATUM ZITTING: MAANDAG 3 MEI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     : mr. A.M. van Amsterdam, mr. I. Tubben,
Accountantsleden     : drs. J. Kalisvaart AA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris                  : mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 3 mei 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/2503 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. F. Kolkman
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. D. Liem
Aard van de zaak

Na een boekenonderzoek zijn klager in 2020 tekortkomingen van betrokkene bekend geworden. Volgens klager heeft hij in de periode 2011 tot en met 2013 opzettelijk een onjuiste administratie gevoerd, verzuimd om de jaarrekeningen 2011 en 2012 tijdig op te stellen, de waarheid geweld aangedaan bij aangiften OB over 2011 t/m 2013 en verzuimd teruggaven te claimen. In 2014 heeft betrokkene een onjuiste voorraadadministratie bijgehouden en in de jaren 2014 en 2015 heeft hij opzettelijk onjuiste jaarrekeningen 2011 t/m 2014 opgesteld en onjuiste aangiften IB gedaan. Aangiften IB over 2014 t/m 2016 heeft hij gedaan met fictieve bedragen.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 MEI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. C.H. de Haan, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : drs. E. van Splunter RA, E.M. van der Velden AA,
secretaris                    : mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 mei 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/2449 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. J.G.H. Borgdorff
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over gebrekkige dienstverlening: accountant heeft ondanks daartoe strekkende afspraak niet tijdig aangifte gedaan voor klagers. Deze hebben kosten moeten maken voor een andere accountant, die de aangifte alsnog heeft gedaan. Discussie over facturen.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 MEI 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. C.H. de Haan, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : drs. E. van Splunter RA, E.M. van der Velden AA,
secretaris                    : mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 mei 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/2594 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. S.J.B. Drijber
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. G.M. Volkerink
Aard van de zaak

Klager verwijt betrokkene dat hij fouten heeft gemaakt in de salarisadministratie van klagers bedrijf, althans daarvoor de verantwoordelijke accountant is. Ook heeft hij in strijd met het beginsel van professionaliteit gehandeld door de jaarrekening 2018 van zijn vennootschap niet tijdig te publiceren.

DATUM ZITTING: MAANDAG 17 MEI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     : mr. A.D.R.M. Boumans, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     : mr. drs. J.B. Backhuijs RA, D.J. ter Harmsel AA RB,
secretaris                    : mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 17 mei 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/486 en 487 Wtra AK + 20/538 t/m 20/541 Wtra AK + 21/451 t/m 21/453 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA, Y3 RA, Y4 RA, Y5 RA en Y6 RA
Naam advocaat mr. W.K. van den Berg
Aard van de zaak

20/486 en 20/487 Wtra AK: klacht tegen leden Raad van Bestuur over het in strijd met de wet laten uitvoeren van forensische onderzoeken door accountants;
20/538 t/m 20/541 Wtra AK: klacht over verwerking persoonsgegevens;
21/451 t/m 21/453 Wtra AK: klacht over rapportage accountants.

 

 

DATUM ZITTING: VRIJDAG 21 MEI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. drs. M. Stempher,
Accountantsleden     : Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    : mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 21 mei 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/223 Wtra AK
Klager(s)

NBA

Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel
Betrokkene(n) Y v/h AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Kantoortoetsing: beide kantoren van betrokkene voldoen niet aan de eisen voor wat betreft stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ook normen van NVKS/NVCOS2400/NVCOS4410 geschonden. Betrokkene heeft niet meegewerkt aan het onderzoek.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 21 MEI 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. drs. M. Stempher,
Accountantsleden     : Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    : mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 21 mei 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/265 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. M.J.P.N. Steijven
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klagers vormden samen met 3 anderen een maatschap die deel uitmaakte van de Franchise organisatie waarvan betrokkene bestuurder is. Tussen de voormalige maten is een geschil ontstaan over de waarde van de klantenportefeuille. Betrokkene heeft een verklaring afgegeven over de waarde van deze portefeuille. Volgens klagers heeft betrokkene geen onderzoek gedaan en had ze zich – gelet op haar belang – moeten onthouden v/h afgeven van die verklaring.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 MEI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     : mr. A.M. van Amsterdam, mr. I.F. Clement,
Accountantsleden     : drs. W.J. Schoonderbeek RA, E.M. van der Velden AA,
secretaris                    : mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 28 mei 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/2635 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. E.M. van Orsouw
Aard van de zaak

Betrokkene heeft de administratie verzorgd voor de onderneming van klager. Daarin is hij op een veelvoud aan onderdelen volgens klager tekort geschoten.

DATUM ZITTING: MAANDAG 31 MEI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. J.W. Frieling, mr. S.P. Pompe,
Accountantsleden     : dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. J. Kalisvaart AA,
secretaris                    : mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 31 mei 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/2450 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. E.L. van Hal
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. J.J. Vetter
Aard van de zaak

Klacht over dienstverlening door accountant: jaarrekeningen te laat gedeponeerd, administratie niet conform afspraak bijgewerkt, jaarrekening gedeponeerd die nog niet was afgewerkt.

DATUM ZITTING: 31 MEI 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. J.W. Frieling, mr. S.P. Pompe,
Accountantsleden     : dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. J. Kalisvaart AA,
secretaris                    : mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 31 mei 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/125 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over fraude bij samenstellen jaarrekening.