DATUM ZITTING: VRIJDAG 13 AUGUSTUS 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                  :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden    :  mr. A.D.R.M. Boumans, mr. I. Tubben
Accountantsleden    :  drs. W.J. Schoonderbeek RA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                   :  mr.  P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 13 augustus 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/384 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y v/h RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over administratieve dienstverlening in de familiaire sfeer en in een echtscheidingsprocedure van klager.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden     :  C.M.  Verdiesen AA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 27 augustus 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/493 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. P.P.R. Hoekstra
Betrokkene(n) Y AA RB
Naam advocaat mr. J. Knotter
Aard van de zaak

Klaagster is 1 van de 4 maten van een dierenartspraktijk. Nadat 1 van de maten te kennen heeft gegeven te willen verkopen is een geschil ontstaan over de koopsom. Betrokkene heeft in dit geschil de kant gekozen van de andere maten. Zo heeft hij niet gereageerd op de opmerkingen van klaagster en wijzigingen in al vastgestelde jaarrekeningen aangebracht zonder dit met haar te bespreken.

DATUM ZITTING: MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.W. Frieling, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA
secretaris                    :  mr.  A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 augustus 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/422 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. S. Saija
Aard van de zaak

Klagers zijn lid van een Vereniging van Eigenaren. De BV die extern beheerder en bestuurder van de VvE is, is overgenomen door de BV van betrokkene. Volgens klagers heeft betrokkene niet aan de VGBA voldaan door o.a. niet verplichtingen uit het BW na te leven, zaken onjuist te verantwoorden niet-realistische meerjaren onderhoudsplanning voor te stellen en laster te faciliteren.