DATUM ZITTING: VRIJDAG 27 JANUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. A.M. van Amsterdam
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 27 januari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1195 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. V.H.B. Kruit
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. D.C. Theunis
Aard van de zaak

Klacht over samenstellen jaarrekeningen en advieswerkzaamheden.

DATUM ZITTING: MAANDAG 30 JANUARI 2023 TE 10.30 UUR -VERZOEK BEHANDELING ACHTER GESLOTEN DEUREN-

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.J. Lemain, mr. E.W. Akkerman
Accountantsleden     :  D.J. ter Harmsel AA RB, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 januari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/445 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. B.F. Louwerier
Aard van de zaak

Klacht over het onder valse voorwendselen aangaan van een privérelatie met een klant + belangenverstrengeling.

DATUM ZITTING: MAANDAG 30 JANUARI 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.J. Lemain, mr. E.W. Akkerman
Accountantsleden     :  D.J. ter Harmsel AA RB, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 januari 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1688 en 22/1689
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. D.A. Siddiqui
Betrokkene(n) Y1 RA en Y2 AA
Naam advocaat mr. R. Bosman
Aard van de zaak

Klager is voormalig vennoot van een vof. De klacht gaat over de winstverdeling tussen beide vennoten. Volgens klager hadden betrokkenen bij de uitvoering van de samenstelopdracht moeten opmerken dat een onjuiste winstverdeling was toegepast.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling
Rechterlijk lid             :  mr. S.P. Pompe
Accountantslid           :  E.M. van der Velden AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 3 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1302 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Accountant komt opdracht m.b.t. het verwerken van belastingaangiften 2021 en opsturen jaaropgaven niet na. Hij stuurt ook geen stukken uit het dossier naar de opvolgend accountant.

DATUM ZITTING: MAANDAG 6 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden    :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. A.M. van Amsterdam
Accountantsleden     :  prof. dr. Ph. Wallage RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 6 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1740 Wtra AK
Klager(s)

Openbaar Ministerie, Landelijk Parket

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klaagster verwijt betrokkene het voorhanden hebben en betalen van valse facturen.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. I. Tubben
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 10 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1635 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV, X3

Naam advocaat mr. W.J.T. Ursum
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.B. Esseling
Aard van de zaak

Volgens klagers heeft betrokkene een onjuiste winstverdeling toegepast in de jaarrekening. Klagers hebben hun aandelen in de BV onder druk verkocht. Volgens klagers was betrokkene bij de totstandkoming van die aandelentransactie niet onpartijdig, waardoor de koopprijs te laag is vastgesteld en klagers over onvoldoende zekerheidsrechten beschikken.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. I. Tubben
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 10 februari 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1789 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. R.M. Bertens
Aard van de zaak

Klacht over handelen betrokkene bij verlenging overeenkomst met een docent.

DATUM ZITTING: MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR – GEEN DOORGANG –

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.N. Bartels, mr. W.J.B. Cornelissen
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA , A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 13 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1892 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over advisering accountant en over terugbetaling van investering door accountant in het bedrijf van klaagster, waarbij zij onder druk zou zijn gezet.

DATUM ZITTING: MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.N. Bartels, mr. W.J.B. Cornelissen
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA , A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 13 februari 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1253 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. AM. Sweerts
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Partijen hebben samengewerkt in een onderneming. Betrokkene zou voor een andere onderneming van klager belastingaangiften verzorgen en administratie bijhouden. Dat heeft zij niet gedaan en weigert de administratie af te geven. nadat de samenwerking beëindigd is.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.J. Lemain, mr. A.M. van Amsterdam
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, B.J.G. van den Bragt RA AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 17 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1203 Wtra AK
Klager(s)

NBA

Naam advocaat mr. G.M.C. Neuteboom-Klink
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Klacht over tekortschieten werkzaamheden accountant na hertoetsing

DATUM ZITTING: VRIJDAG 10 MAART 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. J.F. Frieling, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  drs. E.R. van der Wösten RA, E.M. van der Velden AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 10 maart 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1480 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over de waardebepaling van de aandelen in een B.V. Volgens klager heeft betrokkene deze opdracht niet onafhankelijk en onvoldoende kritisch uitgevoerd.

DATUM ZITTING: MAANDAG 13 MAART 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. J.N. Bartels
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, prof. dr. Ph. Wallage RA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 13 maart 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1860 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over betrekken cliënt bij civiel geschil binnen accountantsorganisatie.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 17 MAART 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. I. Tubben, mr. W.J.B. Cornelissen
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :   mr. E.N.M. van de Beld.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 17 maart 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1634 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2

Naam advocaat mr. R.S. Schouten
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. R.A. Korver
Aard van de zaak

Volgens klager heeft betrokkene valse facturen opgemaakt voor geleverde coronatest-capaciteit en heeft klager onder druk gezet om deze valse facturen in te dienen.

DATUM ZITTING: MAANDAG 20 MAART 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  mr. drs. J.B. Backhuijs RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 20 maart 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1675 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. F.N. Jansen
Aard van de zaak

Klager heeft zijn accountantskantoor overgedragen aan een ander accountantskantoor, waar betrokkene werkzaam is. Volgens klager heeft betrokkene zijn goede naam aangetast door aan ex-cliënten en derden onjuiste mededelingen te doen over klager. Klager heeft ook geen mogelijkheid gehad voor wederhoor.

DATUM ZITTING: MAANDAG 20 MAART 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  mr. drs. J.B. Backhuijs RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 20 maart 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1752 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.L. Batting
Aard van de zaak

Klacht over handelen betrokkene als bestuurslid van de NBA

DATUM ZITTING: MAANDAG 27 MAART 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. XX
Accountantsleden     drs. J. Hetebrij RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 25 maart 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1906 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over de waardebepaling van de aandelen in een B.V. Volgens klager heeft betrokkene deze opdracht niet onafhankelijk en onvoldoende kritisch uitgevoerd.

DATUM ZITTING: MAANDAG 27 MAART 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. XX
Accountantsleden     drs. J. Hetebrij RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 27 maart 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1901 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV, X3 BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over niet tijdig verrichten werkzaamheden, waaronder samenstellen jaarrekening en het niet reageren op vragen.