DATUM ZITTING: VRIJDAG 21 JUNI 2024

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.T. van Rens,
Accountantslid           :  A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 21 juni 2024 - 10.00 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s)
Klager(s)

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie accountants

Naam advocaat
Betrokkene(n) RA en AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

47 klachten van de NBA in verband met het niet voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie.

DATUM ZITTING: MAANDAG 24 JUNI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. J.N. Bartels, mr. J.E. Brink-van der Meer
Accountantsleden     :  drs. J.C. Scheper RA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 24 juni 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 24/2183 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. J.J. Vetter
Aard van de zaak

Tweede klacht tegen een accountant. De eerste klacht is door de AcK deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Het hoger beroep is door het CBb ongegrond verklaard. Klager verwijt de accountant nu dat hij in de eerste procedure de AcK en het CBb heeft misleid. Volgens klager heeft de accountant dat bewust en te kwader trouw gedaan.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 JUNI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. E.A. Messer
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, A.M.H. Homminga AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 28 juni 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 24/210 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. P.F.A. Reichenbach
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.B. Esseling
Aard van de zaak

Klacht over tekortschietende voorlichting en advisering m.b.t. vruchtgebruik en te betalen erfbelasting.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 JUNI 2024 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. I.F. Clement
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, A.M.H. Homminga AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 28 juni 2024 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2372 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over eindafrekening en over bejegening klant.

DATUM ZITTING: MAANDAG 1 JULI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College
Locatie gerechtsgebouw Zwolle, Schuurmanstraat 2
Aanvang 1 juli 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 24/1886 Wtra AK
Klager(s)

mr. X qq

Naam advocaat mr. A.G. Moeijes
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene heeft een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld in verband met een civiele procedure. Volgens klager wekt het rapport de suggestie van assurance, hetgeen niet passend is, en ontbreekt er een deugdelijke grondslag voor de bevindingen.