DATUM ZITTING: VRIJDAG 8 MAART 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling
Rechterlijke leden     :  mr. J.L.M. Groenewegen, mr. P. Volker
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, B.J.G. van den Bragt RA AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 8 maart 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1890 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over het door betrokkene aanzetten van klaagster tot het verrichten van oneigenlijke en/of verboden werkzaamheden, het aanzetten tot het afleggen van onware verklaringen en grensoverschrijdend gedrag.

DATUM ZITTING: MAANDAG 11 MAART 2024 TE 10.30 UUR GAAT NIET DOOR/NIEUWE DATUM VOLGT

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.F. Frieling, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  drs. E.R. van der Wösten RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 11 maart 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/491, 23/492, 23/493 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. D.A.A.P. de Jong
Betrokkene(n) Y1 AA, Y2 AA, Y3 vh RA
Naam advocaat mr. H.A.J. Kalsbeek
Aard van de zaak

Klacht over fouten bij de samenstelling van de jaarrekening, o.a. in verband met onbelast uitgekeerde reiskostenvergoedingen. Daarnaast wordt geklaagd over de wijze waarop de opdracht is beëindigd.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 22 MAART 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. A.A.T. van Rens
Accountantsleden     :  D.J. ter Harmsel AA RB, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 22 maart 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2188 Wtra AK
Klager(s)

de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants

Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over: 1. niet voldoen aan kwaliteitsstelsel kantoor + 2. diverse gedragingen in strijd met integriteit (o.a. doen onjuiste aangiften IB + bedreigen cliënt.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 22 MAART 2024 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. A.A.T. van Rens
Accountantsleden     :  D.J. ter Harmsel AA RB, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 22 maart 2024 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2543 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2, X3

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. T. Schouten
Aard van de zaak

Klacht over diverse werkzaamheden en over niet meewerken aan overdracht gegevens aan opvolgende accountant.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 5 APRIL 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  prof. dr. Ph. Wallage RA, drs. J.C. Scheper RA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 5 april 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2563 Wtra AK
Klager(s)

BV1, BV2

Naam advocaat mr. M.T. Nooijen
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.H.S. Verhoeven
Aard van de zaak

Twee klachten. De eerste klacht gaat over een waardebepaling van de waarde van de aandelen in een bv. De Tweede klacht gaat over de beweerdelijk onjuiste presentatie en opstelling van een jaarverslag.

DATUM ZITTING: MAANDAG 8 APRIL 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling
Rechterlijke leden     :  mr. J.N. Bartels, mr. I.F. Clement
Accountantsleden     :  A.M. Janssen AA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 8 april 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2277 Wtra AK
Klager(s)

x

Naam advocaat mr. R.W.J. Soetekouw
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak

Derde klacht tegen een accountant die bestuurder is van een STAK. Volgens klaagster voert de accountant ten onrechte nog steeds geen eigen administratie van de STAK, heeft hij geweigerd informatie te verstrekken over de declaraties van de bestuurders en heeft hij ten onrechte zijn advocaatkosten voor de ontslag- en tuchtrechtprocedure gedeclareerd.

DATUM ZITTING: MAANDAG 15 APRIL 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. J.E. Brink-van der Meer, mr. P. Volker
Accountantsleden     :  mr. drs. J.B. Backhuijs RA, Th.A. Verkade RA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 15 april 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2380 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2 BV

Naam advocaat mr. E.L. Zetteler
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over rapport van feitelijke bevindingen in het kader van een juridisch geschil.

DATUM ZITTING: MAANDAG 22 APRIL 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.E. Brink-van der Meer, mr. A.M. van Amsterdam
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, P. Mansvelder RA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 22 april 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2298 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over de continuïteitsveronderstelling bij het jaarverslag van een autoleasemaatschappij.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 26 APRIL 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, E.M. van der Velden AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 26 april 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 24/216 Wtra AK
Klager(s)

de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel
Betrokkene(n) Y vh RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over tekortschieten intern stelsel van kwaliteitsbeheersing en handelen in strijd met NVKS en NV NOCLAR.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 26 APRIL 2024 TE 14.00 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, E.M. van der Velden AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 26 april 2024 - 14.00 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1458 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2 BV

Naam advocaat mr. M. Meijer
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Volgens klagers heeft betrokkene een vergoeding geïncasseerd, terwijl hij de overeengekomen werkzaamheden niet heeft
verricht. Betrokkene heeft zich voor de overeengekomen vergoeding gebaseerd op een overeenkomst die door klagers zou zijn
ondertekend, maar bedient zich daarmee volgens klagers van een vals geschrift. Zij hebben dat stuk niet ondertekend .

DATUM ZITTING: MAANDAG 13 MEI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. J.N. Bartels, mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, A.M.H. Homminga AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 13 mei 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1522 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. S.V. Vullings
Aard van de zaak

Betrokkene heeft de jaarrekening van een stichting gecontroleerd. Volgens klager ontbreekt een correcte rapportage in het kader van de Wet Normering Topinkomens.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 24 MEI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. J.F. Frieling, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, Th.A. Verkade RA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 24 mei 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2200 en 23/2201 Wtra AK
Klager(s)

X1, Stichting X2, Stichting X3

Naam advocaat mr. W.E. Pors
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel
Aard van de zaak

Klacht tegen twee accountants werkzaam bij de Onderwijsinspectie over een achttal rapporten van de Onderwijsinspectie naar het financiële beheer binnen een aantal Onderwijsstichtingen.

DATUM ZITTING: MAANDAG 27 MEI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. P. Volker
Accountantsleden     :  drs. E.R. van der Wösten RA, A.M. Janssen AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 27 mei 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/299, 23/300, 23/583 en 23/700 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene is aangesteld als bindend adviseur in verband met de afwikkeling van de echtscheiding tussen klaagster en haar ex-echtgenoot. Klaagster heeft vier klachten tegen betrokkene ingediend. Deze klachten hebben betrekking op de opstelling en de handelwijze van betrokkene als bindend adviseur.

 

DATUM ZITTING: MAANDAG 3 JUNI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, drs. J.C. Scheper RA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 3 juni 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2529 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. R.C. de Mol
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht van minderheidsaandeelhouder over de vaststelling van de jaarrekening door de AVA en over de rol van betrokkene in een conflict tussen de aandeelhouders.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 JUNI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. J.W. Frieling, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  drs. E.R. van der Wösten RA, drs. J. Hetebrij RA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 7 juni 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2527 Wtra AK
Klager(s)

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Naam advocaat mr. M. Batting
Betrokkene(n) Y vh RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht AFM over wettelijke controle accountantsorganisatie.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 JUNI 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. E.A. Messer
Accountantsleden     :  A.M. Janssen AA, D.J. ter Harmsel AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 28 juni 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 24/210 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. P.F.A. Reichenbach
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.B. Esseling
Aard van de zaak

Klacht over tekortschietende voorlichting en advisering m.b.t. vruchtgebruik en te betalen erfbelasting.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 JUNI 2024 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. E.A. Messer
Accountantsleden     :  A.M. Janssen AA, D.J. ter Harmsel AA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 28 juni 2024 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2372 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over eindafrekening en over bejegening klant.