DATUM ZITTING: VRIJDAG 14 JANUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. I. Tubben,
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, prof. dr. Ph. Wallage RA,
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 14 januari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1533 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. K.A. Cerutti
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. F.T. Serraris
Aard van de zaak

Klacht over Wwft-melding.

DATUM ZITTING: MAANDAG 17 JANUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. J.W. Frieling,
Accountantsleden     :  mr. drs. J.G. Backhuijs RA,
A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr.  A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 17 januari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1286 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over controleverklaring bij jaarrekening 2020 van Vereniging van Eigenaren.

DATUM ZITTING: MAANDAG 24 JANUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. R.P. van Eerde, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter, RA, A.M. Janssen AA,
secretaris                    :  mr.  E.N.M. van de Beld

 

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 24 januari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1583 Wtra AK
Klager(s)

Stichting X1, X2 BV, X3

Naam advocaat mr. D.J. van Schravendijk
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.G.C.B. van Ginneken
Aard van de zaak

Tweede klacht van klagers over betrokkene. Betrokkene heeft gehandeld in strijd met geheimhoudingsverplichting en heeft geprobeerd hen in lopende procedures te benadelen door een klacht in te dienen tegen hun gemachtigde en hen te chanteren.

DATUM ZITTING: 24 JANUARI 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. R.P. van Eerde, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter, RA, A.M. Janssen AA,
secretaris                    :  mr.  E.N.M. van de Beld

 

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 24 januari 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1593 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

De accountant heeft een schriftelijke verklaring afgelegd over het inkomen van de ex-partner van klaagster. Volgens klaagster is dit een valselijke en niet-objectieve verklaring.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 JANUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. A.M. van Amsterdam,
Accountantsleden     :  drs. W.J. Schoonderbeek RA, Th.A. Verkade RA,
secretaris                    :  mr.  A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 28 januari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/279 Wtra AK
Klager(s)

AFM

Naam advocaat mr. M.L. Batting
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. C.P.B. Kroep
Aard van de zaak

Klacht over controle jaarrekening energieleverancier.

DATUM ZITTING: MAANDAG 31 JANUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. J.N. Bartels,
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, D.J. ter Harmsel AA RB,
secretaris                    :  mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 31 januari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1045 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. C.M. Harmsen
Aard van de zaak

Klacht over rapportage die is opgesteld hangende een civiele procedure tussen klaagster en haar vennoot. Volgens klaagster heeft betrokkene zich niet aan de opdracht gehouden en bevat de rapportage veel fouten.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling
Rechterlijke leden     :  mr. I. Tubben, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden     :  E.M. van der Velden AA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 4 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1557 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over fout in loonberekening + weigering schade te vergoeden.

DATUM ZITTING MAANDAG 7 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR, ZITTING GAAT NIET DOOR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden    :  mr. C.H. de Haan, mr. I.F. Clement
Accountantsleden    :  drs. W.J. Schoonderbeek RA, drs. E. van Splunter RA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 19/660 Wtra AK
Klager(s)

Stichting X1, X2 BV, X3, X4, X5 BV, Stichting X6, X7 BV

Naam advocaat mr. J. Hagers
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Vervolgklacht op eerdere klacht (18/735), klacht over afleggen onware verklaringen + schending vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.

DATUM ZITTING: MAANDAG 14 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. J.N. Bartels
Accountantsleden     :  mr. drs. J.B. Backhuijs RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 14 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1482 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Klacht van het OM dat de accountant valse accountantsverklaringen heeft afgelegd. Klacht is door CBb terugverwezen naar de Accountantskamer, zodat de accountant inhoudelijk verweer kan voeren.

DATUM ZITTING: MAANDAG 14 FEBRUARI 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. J.N. Bartels
Accountantsleden     :  mr. drs. J.B. Backhuijs RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 14 februari 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/2138 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

De betrokken accountant is bestuurder, met als taken penningmeester en secretaris van een VvE. Volgens klagers heeft de accountant deze werkzaamheden niet goed uitgevoerd.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. I. Tubben, mr. P.C. Römer
Accountantsleden     :  prof. dr. Ph. Wallage RA, Th.A. Verkade AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 18 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1788 Wtra AK
Klager(s)

NBA

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.C.Th. Papeveld
Aard van de zaak

Klacht over delen vertrouwelijke bedrijfsinformatie met directe concurrenten + gelijktijdig verrichten van controle- en samenstellingswerkzaamheden.

DATUM ZITTING: MAANDAG 21 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 21 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1734 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV, X3 BV, X4 BV

Naam advocaat mr. C.J. Roosen
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over fraude bij dienstverlening door accountant.