DATUM ZITTING: MAANDAG 8 FEBRUARI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. C.H. de Haan, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : mr. drs. J.B. Backhuijs RA, drs. J. Kalisvaart AA,
secretaris                    : mr. E.N.M. van de Beld.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 8 februari 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/1638 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. M.A.M. van Dooren
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. B.J.M.P. Cremers
Aard van de zaak

Betrokkene treft een verwijt bij de administratieve verwerking van huwelijkse voorwaarden.

DATUM ZITTING: MAANDAG 8 FEBRUARI 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. C.H. de Haan, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : mr. drs. J.B. Backhuijs RA, drs. J. Kalisvaart AA,
secretaris                    : mr. E.N.M. van de Beld.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 8 februari 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/1812 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA AA
Naam advocaat mr. A
Aard van de zaak

Betrokkene heeft ten behoeve van verkoop certificaten van aandelen de waarde daarvan bepaald. Volgens klager heeft betrokkene de berekeningsmethodiek onjuist toegepast, zijn de financiële gegevens onjuist en heeft hij juistheid & volledigheid van de informatie niet onderzocht.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 12 FEBRUARI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. J.W. Frieling, mr. S.P. Pompe,
Accountantsleden     : drs. E. van Splunter RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    : mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 12 februari 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/1901 Wtra AK
Klager(s)

Nba

Naam advocaat mr. G.M.C. Neuteboom-Klink
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Nba-Klacht: in 2019 heeft een hertoetsing plaatsgevonden bij het kantoor van betrokkene. Toetsers hebben vastgesteld dat betrokkene wijzigingen heeft aangebracht in een te toetsen dossier, nadat de selectie daarvan bekend was gemaakt. Betrokkene heeft dit pas toegegeven nadat hij met bewijs werd geconfronteerd.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 12 FEBRUARI 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. J.W. Frieling, mr. S.P. Pompe,
Accountantsleden     : drs. E. van Splunter RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    : mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 12 februari 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/1919 Wtra AK
Klager(s)

Nba

Naam advocaat mr. G.M.C. Neuteboom-Klink
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over kantoortoetsing + aanbrengen wijzigingen in een dossier n.a.v. deze toetsing.