DATUM ZITTING: VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. A.M. van Amsterdam, mr. J.H.W.R. Orriëns- Schipper
Accountantsleden: E.M. van der Velden AA, A.M.H. Homminga AA
secretaris: mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 25 september 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/416 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV en X2 BV

Naam advocaat mr. B.J.M.P. Cremers
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. R. Bosman
Aard van de zaak

Klacht over samenstellingswerkzaamheden, beëindiging werkzaamheden + tekortschietende advisering.

DATUM ZITTING: MAANDAG 28 EN DINSDAG 29 SEPTEMBER VANAF 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. A.D.R.M. Boumans, mr. C.H. de Haan
Accountantsleden: P. Mansvelder RA, mr. drs. J.B. Backhuijs RA (18/1193, 18/1194, 19/1108 en 19/1109 Wtra AK)
Accountantsleden: P. Mansvelder RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA (18/1195 en 19/1110 Wtra AK)
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 28 september 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 18/1193, 18/1194, 18/1195, 19/1108, 19/1109 en 19/1110 Wtra AK
Klager(s)

mr. J.G. Princen en mr. P.J. Peters qq in het faillissement van Imtech

Naam advocaat mr. J.P.D. van de Klift
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA, Y3 RA, Y4 RA
Naam advocaat mr. S.A.G. Hoogeveen, mr. A.P.P. Witteveen en mr. W.F. Hendriksen
Aard van de zaak

Zie publicaties/nieuws inzake Imtech

DATUM ZITTING: MAANDAG 28 EN DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020 VANAF 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. A.D.R.M. Boumans, mr. C.H. de Haan
Accountantsleden: P. Mansvelder RA, mr. drs. J.B. Backhuijs RA (18/1193, 18/1194, 19/1108 en 19/1109 Wtra AK)
Accountantsleden: P. Mansvelder RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA (19/1110 Wtra AK)
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 29 september 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 18/1193, 18/1194, 19/1108, 19/1109 en 19/1110 Wtra AK
Klager(s)

mr. J.G. Princen en mr. P.J. Peters qq in het faillissement van Imtech

Naam advocaat mr. J.P.D. van de Klift
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA en Y4 RA
Naam advocaat mr. S.A.G. Hoogeveen en mr. W.F. Hendriksen
Aard van de zaak

Zie publicaties/nieuws inzake Imtech

DATUM ZITTING: MAANDAG 5 OKTOBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden: mr. I.F. Clement, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden: drs. R.G. Bosman RA, drs. J. Kalisvaart AA,
Secretaris: mr. P.A.M. Spreuwenberg

 

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 5 oktober 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/413 Wtra AK
Klager(s)

Openbaar Ministerie/Landelijk Parket Rotterdam

Naam advocaat mr. A
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Betrokkene heeft er aan meegewerkt dat een concept jaarrekening is gepresenteerd als een definitieve jaarrekening en de informatie die materieel onjuist was zou worden gebruikt door derden.

DATUM ZITTING: MAANDAG 5 OKTOBER 2020 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden: mr. I.F. Clement, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden: drs. R.G. Bosman RA, drs. J. Kalisvaart AA,
Secretaris: mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 5 oktober 2020 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1165 Wtra AK
Klager(s)

X B.V.

Naam advocaat mr. L. van Gilst
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak

Betrokkene wordt verantwoordelijk gehouden voor fouten die gemaakt zijn door medewerkers bij een cliënt met betrekking tot het inschalen van diens personeel.

DATUM ZITTING: DINSDAG 6 OKTOBER 2020 VANAF 10.00 UUR, HELE DAG

Samenstelling College

Voorzitter: mr. C.H. de Haan
Rechterlijk lid: mr. R.P. van Eerde
Accountantslid: mr. drs. J.B. Backhuijs RA
Secretaris: mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 6 oktober 2020 - 10.00 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) meerdere zaaknummers
Klager(s)

de Koninklijke Nba

Naam advocaat mr. A. Sukkel
Betrokkene(n) AA en RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Niet voldoen aan PE-norm

DATUM ZITTING: DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 VANAF 10.00 UUR, HELE DAG

Samenstelling College

Voorzitter: mr. C.H. de Haan
Rechterlijk lid: mr. R.P. van Eerde
Accountantslid: drs. W.J. Schoonderbeek RA
Secretaris: mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 8 oktober 2020 - 10.00 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) meerdere zaaknummers
Klager(s)

de Koninklijke Nba

Naam advocaat mr. A. Sukkel
Betrokkene(n) RA en AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Niet voldoen aan PE-norm

DATUM ZITTING: MAANDAG 12 OKTOBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. drs. M. Stempher, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden: J. Hetebrij RA, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA
Secretaris: mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 12 oktober 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1118 Wtra AK
Klager(s)

X B.V.

Naam advocaat
Betrokkene(n) mr. drs. Y v/h RA
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Betrokkene is benoemd als gerechtelijk deskundige. Hem wordt verweten dat hij zijn plicht om een deskundigenrapport uit te brengen niet is nagekomen en dat hij bewust een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven.

DATUM ZITTING: MAANDAG 12 OKTOBER 2020 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. drs. M. Stempher, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden: J. Hetebrij RA, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA
Secretaris: mr. P.A.M. Spreuwenberg,

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 12 oktober 2020 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1235 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

De administratie van klager is niet goed verzorgd, waardoor klager is geconfronteerd met hoge belastingaanslagen, terwijl de voorlopige aanslagen heel laag waren. Ook heeft hij nooit advies gekregen.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 23 OKTOBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. I. Tubben, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden: drs. W.J. Schoonderbeek RA, A.M.H. Homminga AA
Secretaris: mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 23 oktober 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/777 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. H.C. Bijleveld
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak

Betrokkene heeft in een mediationtraject i.v.m. echtscheiding een van de huwelijkspartners geadviseerd over de waarde van aandelen van de ander partner in een onderneming.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 23 OKTOBER 2020 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. I. Tubben, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden: drs. W.J. Schoonderbeek RA, A.M.H. Homminga AA
Secretaris: mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 23 oktober 2020 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1207 Wtra AK
Klager(s)

De Koninklijke Nba

Naam advocaat mr. G.M.C. Neuteboom-Klink
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

De accountant heeft geen verbeterplan ingediend, nadat bij een kantoortoetsing door Nba is geconstateerd dat het kwaliteitssysteem op belangrijke onderdelen niet voldoet aan de eisen.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 30 OKTOBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden: mr. R.P. van Eerde, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden: Th.A. Verkade RA, E.M. van der Velden AA
Secretaris: mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 oktober 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1009 Wtra AK
Klager(s)

X1 en X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak

Forensisch onderzoek door betrokkene naar aanleiding van klokkeluidersmelding door klagers. Klachten zien op onderzoeksopdracht, wijze van onderzoek, geen hoor/wederhoor, partijdigheid, gebrek aan integriteit.