DATUM ZITTING: VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2023 TE 10.30 UUR – PARTIJEN ZULLEN NIET VERSCHIJNEN –

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. P. Volker, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  B.J.G. van den Bragt RA AA en D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 22 september 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1303 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak

Klacht tegen accountant die optrad als accountant van een groep en later interim directeur werd van diezelfde groep.

DATUM ZITTING: MAANDAG 25 SEPTEMBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA en mr. drs. J.B. Backhuijs RA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 25 september 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/11 Wtra AK
Klager(s)

Inspectie van het Onderwijs

Naam advocaat mr. B.L. Batting
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over jaaarrekeningen acht onderwijsinstellingen m.b.t. jaarrekening 2020. Door betrokkene zijn goedkeurende controle verklaringen afgegeven, zowel op aspect getrouwheid als rechtmatigheid. De Inspectie heeft na onderzoek vastgesteld dat bij de onderwijsinstellingen sprake is van financieel wanbeheer.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                    : mr. E.W. Akkerman
Rechterlijke leden      :  mr. A.A.J. Lemain, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden      :  drs. J. Hetebrij RA en C.M. Verdiesen AA
secretaris                     :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 29 september 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1185 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2

Naam advocaat mr. J.A. Platteeuw
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Betrokkene was tot 2020 accountant en adviseur van een maatschap. De maatschapsovereenkomst is in 2022 opgezegd. Sindsdien treedt betrokkene op als accountant voor een van de maten. Dat is volgens klagers niet toegestaan, omdat hij eerder accountant voor de maatschap was.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 6 OKTOBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 6 oktober 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/902 en 23/903 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2 BV, X3 BV

Naam advocaat mr. J.H. van der Weide
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA
Naam advocaat mr. J.S. Daal
Aard van de zaak

Klacht over niet hebben aansprakelijkheidsverzekering, het afleggen van valse verklaringen en het vervalsen van een opdrachtbevestiging.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 6 OKTOBER 2023 te 13.30 uur

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 6 oktober 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/544 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2

Naam advocaat mr. M.F. Mooibroek
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over wijze van terugvordering onverschuldigde betaling door accountant.

DATUM ZITTING: MAANDAG 16 OKTOBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.T. van Rens, mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt
Accountantsleden     :  drs. E.R. van der Wösten RA en P. Mansvelder RA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 16 oktober 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/882 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. C.M. Harmsen
Betrokkene(n) Y RA AA
Naam advocaat mr. M.L. Batting
Aard van de zaak

Klacht tegen accountant van de FIOD over inbreuk voorgeschreven toetsing geheimhouderstukken en over onjuist voorlichten Accountantskamer.

DATUM ZITTING: MAANDAG 23 OKTOBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.L.M. Groenewegen, mr. E.A. Messer
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA en A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 23 oktober 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/760 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. N.T.F. van Barschot
Aard van de zaak

Klacht over niet naleven eerdere tuchtrechtelijke uitspraak en over fouten in opgestelde documenten.

DATUM ZITTING: MAANDAG 30 OKTOBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. W.J.B. Cornelissen
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 oktober 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1634 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2

Naam advocaat mr. M. Malycha
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. R.A. Korver
Aard van de zaak

Volgens klager heeft betrokkene valse facturen opgemaakt voor geleverde coronatest-capaciteit en heeft hij klager onder druk gezet om deze valse facturen in te dienen.