DATUM ZITTING: VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. J.N. Bartels,
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, prof. dr. Ph. Wallage RA,
secretaris                    :  mr.  A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 september 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/286 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV en X2 BV

Naam advocaat mr. D.A. van der Kooij
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Volgens klaagsters heeft betrokkene ten onrechte goedkeurende controleverklaringen afgegeven bij de geconsolideerde jaarrekeningen 2018-2019, nu de daarin opgenomen jaarrekeningen van een buitenlandse dochter fouten bevatten.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 TE 10.30 UUR (verzoek behandeling achter gesloten deuren)

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. I. Tubben,
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 oktober 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/445 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. H.E. van Berckel-Dekker
Aard van de zaak

Klacht over het onder valse voorwendselen aangaan van een privérelatie met een klant + belangenverstrengeling.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. I. Tubben,
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 oktober 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/600 en 22/601 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. J.J. Kesseboom
Betrokkene(n) Y1 AA, Y2 AA
Naam advocaat mr. C.M. Harmsen
Aard van de zaak

Betrokkenen stellen in opdracht van een v.o.f., waar klager vennoot van is, de jaarrekeningen op. Volgens klager zijn betrokkenen niet objectief geweest en hebben zij hun werkzaamheden voortgezet, terwijl klager de opdracht al had beëindigd.

DATUM ZITTING: MAANDAG 10 OKTOBER 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. R.P. van Eerde, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 10 oktober 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/790 en 22/791 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2, X3 BV

Naam advocaat mr. O.J.W. Reijnders
Betrokkene(n) Y1 RA en Y2 RA
Naam advocaat mr. T.M. Munnik
Aard van de zaak

Klacht over schending zorgplicht i.v.m. oplopen rekening-courantschuld aan onderneming.

DATUM ZITTING: MAANDAG 10 OKTOBER 2022 TE 14.00 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. R.P. van Eerde, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 10 oktober 2022 - 14.00 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/64 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.N. Stoop
Aard van de zaak

Klacht over misleiding door accountant in business.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 14 OKTOBER 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.J. Lemain, mr. A.M. van Amsterdam,
Accountantsleden     :  mr. drs. J. Backhuijs RA, prof. dr. Ph. Wallage RA,
secretaris                    :  mr.  C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 14 oktober 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/892 Wtra AK
Klager(s)

X qq

Naam advocaat mr. R.P.A. de Wit
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak

Betrokkene heeft de jaarrekeningen 2015 tot en met  2017 van een reisaanbieder gecontroleerd. Volgens klager heeft betrokkene ten onrechte een goedkeurende accountantsverklaring van deze jaarrekening afgegeven.