DATUM ZITTING: VRIJDAG 24 JUNI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. E.W. Akkerman,
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.J. Lemain, mr. J.W. Frieling,
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 24 juni 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/268 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. H.E. van Berckel-Dekker
Aard van de zaak

Klaagster stelt dat betrokkene opzettelijk onjuiste OB-aangiftes heeft gedaan, hetgeen heeft geleid tot een boekenonderzoek door de belastingdienst. Volgens klaagster heeft betrokkene haar niet/onjuist geïnformeerd, tegenstrijdig verklaard bij de belastingdienst en bijgedragen aan uitbreiding van het boekenonderzoek.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 8 JULI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, D.J. ter Harmsel AA RB,
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 8 juli 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/370 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Betrokkene heeft volgens klager bewust een onjuiste financiële projectadministratie gevoerd. Hierdoor zijn de klant en klager benadeeld.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 8 JULI 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, D.J. ter Harmsel AA RB,
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 8 juli 2022 - 14.00 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/506 Wtra AK
Klager(s)

X B.V.

Naam advocaat mr. I.J. Janssens
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

De betrokken accountant heeft een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld omtrent de methodiek van doorbelastingen van omzetten en kosten tussen twee vennootschappen. Volgens klaagster is het rapport in strijd met standaard 4400N.