Leden

Voorzitter:

Mevrouw mr. A.A.A.M. Schreuder, senior rechter in de rechtbank Overijssel

Plaatsvervangend voorzitter: 

De heer mr. E.W. Akkerman, verbonden aan de Centrale Raad van Beroep
De heer mr. J.W. Frieling, verbonden aan het Gerechtshof ‘s-Gravenhage
De heer mr. C.H. de Haan, verbonden aan de rechtbank Overijssel
De heer mr. A.A.J. Lemain, verbonden aan de rechtbank Overijssel
Mevrouw mr. E.F. Smeele, verbonden aan de rechtbank Overijssel

Rechterlijke leden:

De heer dr. mr. A.M. van Amsterdam, verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam
Mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam
Mevrouw mr. I.F. Clement, verbonden aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
De heer mr. W.J.B. Cornelissen, verbonden aan de rechtbank Overijssel
De heer mr. R.P. van Eerde, verbonden aan de rechtbank Overijssel
Mevrouw mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, verbonden aan de rechtbank Overijssel
Mevrouw mr. S.P. Pompe, verbonden aan de rechtbank Amsterdam
Mevrouw mr. drs. M. Stempher, verbonden aan de rechtbank Gelderland
Mevrouw mr. I. Tubben, verbonden aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Accountantsleden:

De heer mr. drs. J.B. Backhuijs RA, voorheen verbonden aan PwC Accountants te Amsterdam en verbonden aan het gerechtshof te ‘s-Gravenhage, voorheen lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving
De heer drs. R.G. Bosman RA, voorheen verbonden aan KPMG Accountants en aan het Koninklijk NIVRA
De heer D.J. ter Harmsel AA RB, verbonden aan Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen, voorheen lid van het bestuur van de Nba
De heer J. Hetebrij RA, verbonden aan Ernst & Young Accountants LLP
Mevrouw A.M.H. Homminga AA, verbonden aan Accountantskantoor Homminga te Kerkrade
De heer drs. J. Kalisvaart AA, verbonden aan Baker Tilly (Netherlands) N.V. te Utrecht
De heer P. Mansvelder RA, verbonden aan Kriton te Driebergen-Rijssenberg, voorheen (tot oktober 2005) verbonden aan Deloitte Accountants
De heer dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, verbonden aan V & A accountants-adviseurs te Noordwijk
De heer W.J. Schoonderbeek RA, voorheen verbonden aan PwC Accountants te Amsterdam, de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Klachtencommissie Nba
Mevrouw drs. E. van Splunter RA, verbonden aan Deloitte Accountants B.V. te Amsterdam
De heer P. van de Streek AA, verbonden aan Countus Accountants + Adviseurs te Zwolle
Mevrouw E.M. van der Velden AA, verbonden aan Kriton te Driebergen-Rijssenberg, voorheen verbonden aan BDO Accountants & Adviseurs B.V.
De heer Th.A. Verkade RA, verbonden aan Baker Tilly International te Londen, voorheen verbonden aan Baker Tilly Berk N.V. te Gouda
De heer C.M. Verdiesen AA, zelfstandig gevestigd accountant en trainer te Arnhem

Secretaris:

Mevrouw mr. P.A.M. Spreuwenberg

Plaatsvervangende secretarissen:

Mevrouw mr. E.N.M. van de Beld
Mevrouw mr. G.A. Genee
De heer mr. A. van der Weij

Secretariaat:

Mevrouw R.M. Bakker
Mevrouw E.W. Kisteman-Van de Wetering

Organisatie