Leden

Voorzitter:

Mevrouw mr. A.A.A.M. Schreuder, senior rechter in de rechtbank Overijssel

Plaatsvervangend voorzitter: 

Mevrouw mr. J. Bartels, verbonden aan de rechtbank Overijssel
De heer mr. J.W. Frieling, verbonden aan het Gerechtshof ‘s-Gravenhage
De heer mr. C.H. de Haan, verbonden aan de rechtbank Overijssel

Rechterlijke leden:

De heer mr. dr. A.M. van Amsterdam, verbonden aan het gerechtshof Amsterdam
Mevrouw mr. dr. J.E. Brink-van der Meer, verbonden aan de rechtbank Overijssel
Mevrouw mr. I.F. Clement, verbonden aan de rechtbank Noord Nederland 
De heer mr. J.L.M. Groenewegen, verbonden aan het gerechtshof Amsterdam
De heer mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt, verbonden aan de rechtbank Noord-Holland 
De heer mr. E.A. Messer, verbonden aan de rechtbank Amsterdam  
Mevrouw mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, verbonden aan de rechtbank Overijssel
Mevrouw mr. S.P. Pompe, verbonden aan de rechtbank Amsterdam
De heer mr. A.A.T. van Rens, verbonden aan de rechtbank Midden-Nederland
Mevrouw mr. P. Volker, verbonden aan het gerechtshof Den Haag 

Accountantsleden:

De heer mr. drs. J.B. Backhuijs RA, verbonden aan het gerechtshof Den Haag, voorheen verbonden aan PwC Accountants te Amsterdam en en voorheen lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving
Mevrouw B.J.G. van den Bragt RA AA, verbonden aan BonsenReuling Accountants & Adviseurs te Lichtenvoorde
De heer D.J. ter Harmsel AA, voorheen verbonden aan Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen, voorheen (tot 2015) lid van het bestuur van de NBA
De heer drs. J. Hetebrij RA, verbonden aan Ernst & Young Accountants LLP
Mevrouw A.M.H. Homminga AA, verbonden aan Accountantskantoor Homminga te Kerkrade
Mevrouw A.M. Janssen AA, verbonden aan BDO Accountants&Adviseurs te Utrecht
De heer P. Mansvelder RA, verbonden aan Kriton te Driebergen-Rijssenberg, voorheen (tot oktober 2005) verbonden aan Deloitte Accountants
Mevrouw drs. E. van Splunter RA, verbonden aan KPMG te Amstelveen, voorheen verbonden aan Deloitte Accountants te Amsterdam
Mevrouw drs. J.C. Scheper RA, verbonden aan PricewaterhouseCoopers te Amsterdam
Mevrouw E.M. van der Velden AA, verbonden aan Kriton te Driebergen-Rijssenberg, voorheen (tot 2024) verbonden aan BDO Accountants & Adviseurs B.V.
De heer Th.A. Verkade RA, zelfstandig gevestigd adviseur, voorheen (tot verbonden aan Baker Tilly Netherlands N.V. 
De heer C.M. Verdiesen AA, zelfstandig gevestigd accountant en trainer te Arnhem
De heer dr. Ph. Wallage RA, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit van Amsterdam, voorheen verbonden aan KPMG Accountants te Amsterdam.
De heer drs. E.R. van der Wösten RA, verbonden aan Het Compliancekantoor te Baarn 

Secretaris:

Mevrouw mr. E.N.M. van de Beld

Plaatsvervangende secretarissen:

De heer mr. C.J.H. Terwal
De heer mr. A. van der Weij

Secretariaat:

Mevrouw R.M. Bakker
mevrouw N. Ülger

Nevenfuncties:

Nevenfuncties van de rechterlijke leden: zie www.rechtspraak.nl

Nevenfuncties van de accountantsleden:

De heer mr. drs. J.B. Backhuijs RA
– auteur in diverse tijdschriften en handboeken
De heer D.J. ter Harmsel AA
– voorzitter Vakgroep Accountancy Visionplanner
– voorzitter NBA faculty Opstellen Samenstellen en Verantwoorden
– docent voor PE-Academy
De heer J. Hetebrij RA
– bestuurslid stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen
– lid Raad van Toezicht stichting Nationale Jeugd Orkesten Nederland
– bestuurslid stichting Bewindvoering en Vermogensbeheer Apeldoorn
– lid Audit commissie Protestantse Gemeente Apeldoorn
– voorzitter Risk & Compliance Committee Quadrum Fund Management B.V. 
Mevrouw A.M.H. Homminga AA
– secretaris NBA-kring Limburg
Mevrouw A.M. Janssen AA
– coach en begeleider groepsbesturen Scouting Regio Neder Veluwe
De heer P. Mansvelder RA
– lid Rotary Club Barneveld-Voorthuizen
– verbonden aan post graduate accountantsopleiding VU Amsterdam als coördinator/ontwikkelaar Audit & Assurance, lid examencommissie en lid landelijke redactiecommissie voor het schriftelijk eindexamen Audit & Assurance
Mevrouw E.M. van der Velden AA
– lid Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
– lid van de commissie COMPact van de NBA
De heer C.M. Verdiesen AA
– docent beroepsreglementering voor o.a. SRA, NOVAK, MBA
– lid raad van advies Koeleman Accountants & Belastingadviseurs Hilversum
– lid werkveldcommissie HBO bachelor en AD accountancy Markus Verbeek Preahep
– vice-voorzitter NOVAA
De heer dr. Ph. Wallage RA
– bestuurslid Foundation for Auditing Research (FAR)
– voorzitter van de Permanente Werkgroep Accountancy (NBA)
– lid van het bestuur van het Limperg Instituut
De heer drs. E.R. van der Wösten RA
– lid redactieraad en docent bij PE-Academy van E-Wise B.V.
– docent en corrector Nyenrode Business Universiteit