De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.
Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening.
De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van
Rechtbank Overijssel.
Deze website informeert u over alle facetten van de klachtenprocedure.

Nieuws

26 mei gesloten, 27 mei beperkt telefonisch bereikbaar

De Accountantskamer is op donderdag 26 mei gesloten in verband met Hemelvaart. Vrijdag 27…

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 staat op de website.