De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.
Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening.
De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van
Rechtbank Overijssel.
Deze website informeert u over alle facetten van de klachtenprocedure.

Nieuws

Nieuw procesreglement 2024

Met ingang van 1 januari 2024 zal de Accountantskamer een nieuw procesreglement gebruiken. Dit…

Nieuwe leden

De voorzitter van de Accountantskamer heeft onlangs vijf nieuwe (plv.) rechterlijke leden beëdigd. De…