U bent aangeklaagd

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen kan een klacht tegen een accountant indienen, een belang bij de klacht is niet vereist. De gedraging van de accountant waarover geklaagd wordt, hoeft niet specifiek tegen de klager te zijn gericht. Dit maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld ook anderen dan de opdrachtgever, zoals de NBA, een klacht kunnen indienen.

Waarover kan de klacht gaan?

Over een professionele dienst die U heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld over een samenstel-, controle-, beoordelingsopdracht, het niet toepassen van hoor en wederhoor bij het opstellen van een rapport en werkzaamheden op het terrein van financile administratie. De klacht kan zijn dat u daarbij gedrags- en beroepsregels niet heeft nageleefd en bijvoorbeeld niet zorgvuldig, integer of in het algemeen belang heeft gehandeld. Bij een vermoeden van handelen of nalaten in strijd met de wet- en regelgeving en het belang van de goede uitoefening van het accountantsberoep kan daarover worden geklaagd. U mag het beroep van accountant niet in diskrediet brengen.

Hoe kunt u zich verweren?

De Accountantskamer stuurt u het klaagschrift toe en legt u per brief de procedure uit. U kunt zelf verweer voeren of iemand anders vragen dat voor u te doen, bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat. Voor het indienen van schriftelijk verweer geldt een termijn van vier weken. Daarvoor kan eventueel uitstel worden gegeven. U bent niet verplicht een verweerschrift in te dienen. U kunt zich ook op de zitting verweren tegen de klacht.