De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.
Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening.
De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van
Rechtbank Overijssel.
Deze website informeert u over alle facetten van de klachtenprocedure.

Nieuws

Een zitting van de Accountantskamer bijwonen

In verband met de coronamaatregelen is in de zittingzalen slechts een beperkt aantal plekken…

Nieuwjaarsinterview voorzitter Accountantskamer

De Accountantskamer verwacht in 2021 een golf van tuchtzaken. Dat zegt voorzitter Sandra Schreuder…