De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.
Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening.
De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van
Rechtbank Overijssel.
Deze website informeert u over alle facetten van de klachtenprocedure.

Nieuws

Uitspraken PE-zaken driejaarscyclus 2016-2018

In juli 2020 heeft de Nba tegen in totaal 66 accountants een klacht ingediend…

Update zittingen

De nieuwe coronamaatregelen hebben (vooralsnog) geen gevolgen voor de zittingen van de Accountantskamer. Wel…