De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.
Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening.
De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van
Rechtbank Overijssel.
Deze website informeert u over alle facetten van de klachtenprocedure.

Nieuws

Update zittingen

De nieuwe coronamaatregelen hebben (vooralsnog) geen gevolgen voor de zittingen van de Accountantskamer. Wel…

Mondkapje in het gerechtsgebouw

Met ingang van heden geldt voor alle bezoekers van de rechtbank het dringende advies…