De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.
Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening.
De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van
Rechtbank Overijssel.
Deze website informeert u over alle facetten van de klachtenprocedure.

Nieuws

Opnieuw maatregelen in de rechtbank

Vanaf maandag 8 november 2021 gelden er binnen de rechtbank weer verschillende maatregelen. Houdt…

Rechtbank met ingang van 27 september 2021 weer normaal toegankelijk

Met ingang van 27 september 2021 worden de beperkingen die verband houden met COVID19…