De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.
Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening.
De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van
Rechtbank Overijssel.
Deze website informeert u over alle facetten van de klachtenprocedure.

Nieuws

Bereikbaarheid Accountantskamer op 11 oktober 2021

In verband met werkzaamheden aan het pand verhuist de Accountantskamer tijdelijk naar een andere…

Rechtbank met ingang van 27 september 2021 weer normaal toegankelijk

Met ingang van 27 september 2021 worden de beperkingen die verband houden met COVID19…