DATUM ZITTING: 24 JANUARI 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. R.P. van Eerde, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter, RA, A.M. Janssen AA,
secretaris                    :  mr.  E.N.M. van de Beld

 

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 24 januari 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1593 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

De accountant heeft een schriftelijke verklaring afgelegd over het inkomen van de ex-partner van klaagster. Volgens klaagster is dit een valselijke en niet-objectieve verklaring.