DATUM ZITTING MAANDAG 1 MAART 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. A.A.J. Lemain, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : mr. drs. J.B. Backhuijs RA, drs. J. Kalisvaart AA,
secretaris                    : mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 1 maart 2021 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1812 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene heeft t.b.v. verkoop certificaten van aandelen de waarde daarvan bepaald. Volgens klager heeft betrokkene de berekeningsmethodiek onjuist toegepast, zijn de financiële gegevens onjuist en heeft hij juistheid & volledigheid van de informatie niet onderzocht.