DATUM ZITTING: MAANDAG 11 MAART 2024 TE 10.30 UUR GAAT NIET DOOR/NIEUWE DATUM VOLGT

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.F. Frieling, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  drs. E.R. van der Wösten RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 11 maart 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/491, 23/492, 23/493 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. D.A.A.P. de Jong
Betrokkene(n) Y1 AA, Y2 AA, Y3 vh RA
Naam advocaat mr. H.A.J. Kalsbeek
Aard van de zaak

Klacht over fouten bij de samenstelling van de jaarrekening, o.a. in verband met onbelast uitgekeerde reiskostenvergoedingen. Daarnaast wordt geklaagd over de wijze waarop de opdracht is beëindigd.