DATUM ZITTING: MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.N. Bartels, mr. W.J.B. Cornelissen
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA , A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 13 februari 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1253 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. AM. Sweerts
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Partijen hebben samengewerkt in een onderneming. Betrokkene zou voor een andere onderneming van klager belastingaangiften verzorgen en administratie bijhouden. Dat heeft zij niet gedaan en weigert de administratie af te geven. nadat de samenwerking beëindigd is.