DATUM ZITTING: MAANDAG 14 DECEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden  :  mr. drs. M. Stempher, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden  :  dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. J. Kalisvaart AA
secretaris   :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 14 december 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1498 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. R.J.R.M. de Bok
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. M.H.S. Verhoeven
Aard van de zaak

Betrokkene heeft klager een investeringsvehikel naar Frans recht in 2017 een voorstel gedaan om ter overbrugging van een periode tot het verkrijgen van een bankkrediet in een onderneming te investeren. De onderneming is failliet gegaan. Betrokkene wordt verweten gebrekkige krediet- en zekerhedendocumentatie te hebben opgesteld, onvolledige, onjuiste en misleidende mededelingen te hebben verstrekt en gebrekkige rapportages van toekomstgerichte financiële informatie.