DATUM ZITTING: MAANDAG 19 APRIL 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. A.M. van Amsterdam, mr. C.H. de Haan,
Accountantsleden     : P. Mansvelder RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA,
secretaris                    : mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 19 april 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/1814 Wtra AK
Klager(s)

de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Naam advocaat mr. M.L. Batting en mr. A.H.T. van Gijssel
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. D.F. Lunsingh Scheurleer, mr. M.J.A. Jansen en mr. V.J.C. de Bruijn
Aard van de zaak

Klacht over controle jaarrekening holding (groepsaccountant).