DATUM ZITTING: MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021 TE 10.30 UUR: ZITTING GAAT NIET DOOR/WORDT VERZET

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     : mr. C.H. de Haan, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden     : drs. J. Hetebrij RA, prof. dr. Ph. Wallage RA
secretaris                    : mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 20 september 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/279 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. M.L. Batting
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. C.P.B. Kroep
Aard van de zaak

Klacht over controle jaarrekening energieleverancier.