DATUM ZITTING: MAANDAG 28 EN DINSDAG 29 SEPTEMBER VANAF 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. A.D.R.M. Boumans, mr. C.H. de Haan
Accountantsleden: P. Mansvelder RA, mr. drs. J.B. Backhuijs RA (18/1193, 18/1194, 19/1108 en 19/1109 Wtra AK)
Accountantsleden: P. Mansvelder RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA (18/1195 en 19/1110 Wtra AK)
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 28 september 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 18/1193, 18/1194, 18/1195, 19/1108, 19/1109 en 19/1110 Wtra AK
Klager(s)

mr. J.G. Princen en mr. P.J. Peters qq in het faillissement van Imtech

Naam advocaat mr. J.P.D. van de Klift
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA, Y3 RA, Y4 RA
Naam advocaat mr. S.A.G. Hoogeveen, mr. A.P.P. Witteveen en mr. W.F. Hendriksen
Aard van de zaak

Zie publicaties/nieuws inzake Imtech