DATUM ZITTING: VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. I. Tubben
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 10 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1635 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV, X3

Naam advocaat mr. W.J.T. Ursum
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.B. Esseling
Aard van de zaak

Volgens klagers heeft betrokkene een onjuiste winstverdeling toegepast in de jaarrekening. Klagers hebben hun aandelen in de BV onder druk verkocht. Volgens klagers was betrokkene bij de totstandkoming van die aandelentransactie niet onpartijdig, waardoor de koopprijs te laag is vastgesteld en klagers over onvoldoende zekerheidsrechten beschikken.