DATUM ZITTING: VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. I. Tubben
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 10 februari 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1789 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. R.M. Bertens
Aard van de zaak

Klacht over handelen betrokkene bij verlenging overeenkomst met een docent.