DATUM ZITTING: VRIJDAG 11 JUNI 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijk lid             :  mr. A.M. van Amsterdam
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 11 juni 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/199 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2 B.V.

Naam advocaat mr. P.H. Pijpelink
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. R.G.J. de Haan
Aard van de zaak

Klacht over optreden voor twee partijen met conflicterende belangen en onvoldoende toezicht op medewerkers.