DATUM ZITTING: VRIJDAG 2 DECEMBER 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 2 december 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1028 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y vh RA
Naam advocaat mr. A.P.P. Witteveen
Aard van de zaak

Klacht over opstellen rapportage t.b.v. civielrechterlijke procedure door de accountant.