DATUM ZITTING: VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden     :  C.M.  Verdiesen AA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 27 augustus 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/493 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. P.P.R. Hoekstra
Betrokkene(n) Y AA RB
Naam advocaat mr. J. Knotter
Aard van de zaak

Klaagster is 1 van de 4 maten van een dierenartspraktijk. Nadat 1 van de maten te kennen heeft gegeven te willen verkopen is een geschil ontstaan over de koopsom. Betrokkene heeft in dit geschil de kant gekozen van de andere maten. Zo heeft hij niet gereageerd op de opmerkingen van klaagster en wijzigingen in al vastgestelde jaarrekeningen aangebracht zonder dit met haar te bespreken.