DATUM ZITTING: VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. I. Tubben, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden: Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 27 november 2020 - 10.30 uur
Type zitting achter gesloten deuren
Zaaknummer(s) 19/1059 Wtra AK
Klager(s)

mr. X

Naam advocaat mr. C.M. Harmsen
Betrokkene(n) Y RA AA
Naam advocaat mr. M.L. Batting
Aard van de zaak

Klacht over optreden betrokkene in opsporingsonderzoek van het Openbaar Ministerie.