DATUM ZITTING: VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. C.H. de Haan
Rechterlijk lid: mr. W.J.B. Cornelissen
Accountantslid: drs. W.J. Schoonderbeek RA
Secretaris: mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 28 augustus 2020 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1291
Klager(s)

mr. X

Naam advocaat
Betrokkene(n) mrs. Y1, Y2, Y3, drs. Y4 RA, Y5 AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

wrakingszitting