DATUM ZITTING: VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling
Rechterlijke leden     :  mr. I. Tubben, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden     :  E.M. van der Velden AA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 4 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1557 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over fout in loonberekening + weigering schade te vergoeden.