DATUM ZITTING: VRIJDAG 5 APRIL 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden     :  mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  prof. dr. Ph. Wallage RA, drs. J.C. Scheper RA

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 5 april 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/2563 Wtra AK
Klager(s)

BV1, BV2

Naam advocaat mr. M.T. Nooijen
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.H.S. Verhoeven
Aard van de zaak

Twee klachten. De eerste klacht gaat over een waardebepaling van de waarde van de aandelen in een bv. De Tweede klacht gaat over de beweerdelijk onjuiste presentatie en opstelling van een jaarverslag.