DATUM ZITTING: VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 TE 10.30 UUR (verzoek behandeling achter gesloten deuren)

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. I. Tubben,
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 oktober 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/445 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. H.E. van Berckel-Dekker
Aard van de zaak

Klacht over het onder valse voorwendselen aangaan van een privérelatie met een klant + belangenverstrengeling.