DATUM ZITTING: VRIJDAG 8 MAART 2024 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling
Rechterlijke leden     :  mr. J.L.M. Groenewegen, mr. P. Volker
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, B.J.G. van den Bragt RA AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw te Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 8 maart 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1890 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over het door betrokkene aanzetten van klaagster tot het verrichten van oneigenlijke en/of verboden werkzaamheden, het aanzetten tot het afleggen van onware verklaringen en grensoverschrijdend gedrag.