DATUM ZITTING: VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. J.N. Bartels
Accountantsleden     :  D.J. ter Harmsel AA RB, E.M. van der Velden AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 9 december 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1427 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. K.A. Willms
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over niet objectief adviseren van klaagster in situatie waarbij aandelen binnen de familie werden overgedragen, waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen tussen de familieleden. Betrokkene zou niet onafhankelijk en onpartijdig zijn geweest.