Datum zitting: vrijdag 13 maart 2020

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. I. Tubben, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden: Th.A. Verkade RA, P. van de Streek AA
Secretaris: mr. G.A. Genee

 

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 13 maart 2020 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 19/2028 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat n.v.t.
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. H.A. de Savornin Lohman
Aard van de zaak

Betrokkene is accountant in business. Zij wordt verantwoordelijk gehouden voor het achterwege laten van controlewerkzaamheden bij het samenstellen van een jaarrekening door een dochtervennootschap van haar opdrachtgever, een holding vennootschap, van een andere dochtervennootschap van de holding.

Alle zittingen tot 6 april 2020 gaan niet door i.v.m. de sluiting van de Rechtbank.

Samenstelling College

 

 

Locatie
Aanvang 23 maart 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s)
Klager(s)
Naam advocaat
Betrokkene(n)
Naam advocaat
Aard van de zaak

Zittingsagenda