Datum zitting: vrijdag 29 mei 2020

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Accountantsleden: drs. W.J. Schoonderbeek RA, P. van de Streek AA
Secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie YourMeeting, Dr. van Deenweg 162 te Zwolle
Aanvang 29 mei 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 19/305 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. P.J. Passenier
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over controle jaarrekening + niet doen van melding van fraude.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 5 JUNI 2020

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. G. van Rijssen, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Accountantsleden: drs. W.J. Schoonderbeek RA, A.M.H. Homminga AA
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 5 juni 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 19/1996 t/m 19/1999, 19/2030 t/m 19/2033, 19/2075 t/m 19/2078, 19/2164 t/m 19/2167, 19/2289 t/m 19/2292 en 19/2421 t/m 19/2424 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA, Y3 RA, Y4 RA
Naam advocaat mr. W.K. van den Berg en mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak
  • Klacht over persoonsgericht onderzoek.
  • Klacht over overtreding Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bij uitvoering persoonsgericht onderzoek.
  • Klacht over in strijd met de waarheid afleggen verklaring door accountant.
  • Klacht over wijze van bewijsvergaring in kader van persoonsgericht onderzoek.
  • Klacht over niet voldoen aan meldingsplicht aan AFM.
  • Klacht over niet beantwoorden vragen door accountants

DATUM ZITTING: VRIJDAG 5 JUNI 2020

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. G. van Rijssen, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Accountantsleden: drs. W.J. Schoonderbeek RA, A.M.H. Homminga AA
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 5 juni 2020 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 19/2048 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat gemachtigde X
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over werkzaamheden accountant bij loonadministratie + tekortschietende urenverantwoording.

DATUM ZITTING: MAANDAG 8 JUNI 2020

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. J.W. Frieling, mr. C.H. de Haan
Accountantsleden: mr. drs. J.B. Backhuijs RA, J. Hetebrij RA
secretaris: mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 8 juni 2020 - 14.00 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 19/2068 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2 B.V.

Naam advocaat mr. E.L. Zetteler
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Betrokkene heeft de wettelijke controle van de jaarrekeningen 2015 en 2016 van een ICT onderneming onvoldoende professioneel-kritisch uitgevoerd. Het heeft ontbroken aan voldoende diepgang en betrokkene heeft onvoldoende controle-informatie en documentatie vergaard.

DATUM ZITTING: MAANDAG 15 JUNI 2020

Samenstelling College

Voorzitter: mr. E.W. Akkerman
Rechterlijke leden: mr. M. Aksu, mr. W.J.B. Cornelissen
Accountantsleden: drs. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. E. van Splunter RA
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie YourMeeting, Dr. van Deenweg 162 te Zwolle
Aanvang 15 juni 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 19/2244 Wtra AK
Klager(s)

X1 RA, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak

Klacht over controle herziene jaarrekening.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 19 JUNI 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. J.W. Frieling, mr. drs. M. Stempher
Accountantsleden: drs. R.G. Bosman RA, E.M. van der Velden AA
secretaris: mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te zwolle
Aanvang 19 juni 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/321 Wtra AK
Klager(s)

X B.V.

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over handelen accountant in business als directeur onderneming die bemiddelt bij transacties i.v.m. handel in bloembollen.

DATUM ZITTING: VRIJDAG 26 JUNI 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. E.F. Smeele
Rechterlijke leden: mr. A.D.R.M. Boumans, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
Accountantsleden: drs. E. van Splunter RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris: mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie YourMeeting, Dr. van Deenweg 162 te Zwolle
Aanvang 26 juni 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/155 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2 B.V.

Naam advocaat mr. E.L. Zetteler en mr. S.V. Vullings
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht betreft door betrokkene opgesteld deskundigenrapport t.b.v. gerechtelijke procedure, waarbij klagers partij zijn. Rapport ontbreekt deugdelijke grondslag: Handreiking 1127 niet nageleefd, geen hoor en wederhoor toegepast, verkeerde standaard toegepast, betrokkene heeft niet onderkend dat hij niet (meer) objectief is, bevat feitelijke onjuistheden en ondeugdelijke conclusies.

DATUM ZITTING: 29 JUNI 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden: mr. A.D.R.M. Boumans, mr. I. Tubben
Accountantsleden: P. Mansvelder RA, drs. J. Kalisvaart AA
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 29 juni 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/70 en 20/71 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat gemachtigde X
Betrokkene(n) Y1 RA , Y2 RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over rapport i.v.m. waardebepaling onderneming in het kader van echtscheiding,