Voorzitter:

 • De heer mr. M.B. Werkhoven, verbonden aan de rechtbank Overijssel.

Plaatsvervangend voorzitter: 

 • De heer mr. E.W. Akkerman, verbonden aan de Centrale Raad van Beroep;
 • De heer mr. M.J. van Lee, verbonden aan de rechtbank Gelderland;
 • De heer mr. A.A.J. Lemain, verbonden aan de rechtbank Overijssel;
 • Mevr. mr. A.A.A.M. Schreuder, verbonden aan de rechtbank Overijssel;
 • Mevr. mr. E.F. Smeele, verbonden aan de rechtbank Overijssel;
 • Mevr. mr. drs. M. Stempher, verbonden aan de rechtbank Gelderland.

Rechterlijke leden:

 • Mevr. mr. M. Aksu, verbonden aan de rechtbank Overijssel;
 • Mevr. mr. A.D.R.M. Boumans, verbonden aan het gerechtshof Amsterdam;
 • De heer mr. W.J.B. Cornelissen, verbonden aan de rechtbank Overijssel;
 • De heer mr. R.P. van Eerde, verbonden aan de rechtbank Overijssel;
 • De heer mr. J.W. Frieling, verbonden aan het Gerechtshof 's-Gravenhage;
 • Mevr. mr. A.L. Goederee, verbonden aan de rechtbank Noord-Nederland;
 • De heer mr. C.H. de Haan, verbonden aan de rechtbank Overijssel;
 • De heer mr. H. de Hek, verbonden aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;
 • Mevr. mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, verbonden aan de rechtbank Overijssel:
 • De heer prof.dr.mr. G. van Rijssen, verbonden aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, hoogleraar Rechtspleging aan de Radboud Universiteit te Nijmegen;
 • Mevr. mr. I. Tubben, verbonden aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 Accountantsleden:

 • De heer mr. drs. J.B. Backhuijs RA, voorheen verbonden aan PwC Accountants te Amsterdam en verbonden aan het gerechtshof te 's-Gravenhage, voorheen lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving;
 • De heer drs. R.G. Bosman RA, voorheen verbonden aan KPMG Accountants en aan het Koninklijk NIVRA;
 • De heer H. Geerlofs AA, verbonden aan LKG Accountants te Woerden;
 • De heer D.J. ter Harmsel AA RB, verbonden aan Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen, voorheen lid van het bestuur van de Nba;
 • Mevr. A.M.H. Homminga AA, verbonden aan Accountantskantoor Homminga te Kerkrade;
 • De heer drs. J. Kalisvaart AA, verbonden aan Baker Tilly (Netherlands) N.V. te Utrecht;
 • De heer P. Mansvelder RA, verbonden aan Kriton te Driebergen-Rijssenberg, voorheen (tot oktober 2005) verbonden aan Deloitte Accountants;
 • De heer dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, verbonden aan V & A accountants-adviseurs te Noordwijk;
 • De heer W.J. Schoonderbeek RA, voorheen verbonden aan PwC Accountants te Amsterdam, de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Klachtencommissie Nba;
 • Mevr. drs. E. van Splunter RA, verbonden aan Deloitte Accountants B.V. te Amsterdam;
 • De heer P. van de Streek AA, verbonden aan Countus Accountants + Adviseurs te Zwolle;
 • Mevr. E.M. van der Velden AA, verbonden aan Kriton te Driebergen-Rijssenberg, voorheen verbonden aan BDO Accountants & Adviseurs B.V.;
 • De heer Th.A. Verkade RA, verbonden aan Baker Tilly International te Londen, voorheen verbonden aan Baker Tilly Berk N.V. te Gouda.

Secretaris:

 • Mevr. mr. P.A.M. Spreuwenberg.

Plaatsvervangende secretarissen:

 • Mevr. mr. E.N.M. van de Beld;
 • Mevr. mr. G.A. Genee;
 • De heer mr. H.J. Haanstra;
 • De heer mr. A. van der Weij.