jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 is verschenen, daarin kunt u de trends en cijfers van het afgelopen jaar bekijken. Het jaarverslag is onder andere voorzien van een bijdrage van de voorzitter en de manager van de Accountantskamer. Ook zijn daarin de ontwikkelingen wat betreft AI vermeld.

lees meer

UITSPRAAK 5 JANUARI 2024

Procedurenummer 23/645 Wtra AK Klacht over wettelijke controle jaarrekening. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring met een continuïteitsparagraaf afgegeven bij de jaarrekening van een B.V. over boekjaar 2018. De AFM heeft een onderzoek uitgevoerd naar deze controle en geconcludeerd dat de accountant geen voldoende en…

lees meer

UITSPRAKEN 21 DECEMBER 2023

Procedurenummer 22/1634 Wtra AK Gedeeltelijk gegronde klacht, berisping. Klagers zijn klant van betrokkene geweest en hebben deelgenomen aan een samenwerking die coronateststraten exploiteerde. Betrokkene was in opdracht van een andere klant ook betrokken bij deze samenwerking. Tussen klagers en de andere klant is een geschil…

lees meer

UITSPRAAK 24 NOVEMBER 2023

Procedurenummers 23/902 en 23/903 Wtra AK Betrokkenen zijn in een civiele procedure veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan klagers vanwege het uitbrengen van een ondeugdelijk accountantsrapport. Voor betrokkenen was geen adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die voor deze schade dekking zou kunnen bieden, terwijl die wel…

lees meer

UITSPRAKEN 20 OKTOBER 2023

Procedurenummer 22/1303 Wtra AK Klacht is gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond. Betrokkene is mede-bestuurder (geweest) van een holding en de stichting administratiekantoor die de aandelen in deze holding houdt. De moeder van klaagster heeft alle certificaten in de holding. Klaagster verwijt betrokkene dat zij als…

lees meer

UITSPRAAK 16 OKTOBER 2023

Procedurenummer 23/935 Wtra AK Klacht gedeeltelijk gegrond, berisping. Tussen klager en zijn ex-echtgenote bestaat al lange tijd een geschil over de afwikkeling van hun huwelijkse voorwaarden. De rechtbank heeft in verband daarmee een deskundige benoemd om een bindend advies te geven over de verdeling van…

lees meer

UITSPRAKEN 25 SEPTEMBER 2023

Procedurenummer 22/2138 Wtra AK Klacht tegen overheidsaccountant: gedeeltelijk gegrond, waarschuwing. De Auditdienst Rijk (ADR) heeft de opdracht gekregen om 25 dossierreviews uit te voeren op de kwaliteit van door accountants uitgevoerde werkzaamheden bij NOW-aanvragen in de eerste en tweede aanvraagperiode. De ADR heeft een rapport…

lees meer

UITSPRAAK 15 SEPTEMBER 2023

Procedurenummer 23/16 Wtra AK Klacht tegen een voormalig bestuurder van een accountantskantoor. Betrokkene heeft aan de financierende bank en aan de Raad van Commissarissen halfjaarcijfers 2019 en 2020 verschaft, welke cijfers op onderdelen onderling afwijken en afwijken van de cijfers in de interne administratie. De…

lees meer

UITSPRAKEN 7 JULI 2023

Procedurenummer 22/1961 Wtra AK Betrokkene heeft in verband met een gerechtelijke procedure in opdracht van een van de partijen in die procedure een rapport opgesteld. Betrokkene heeft in zijn rapport geschreven dat hij Standaard 4400N heeft toegepast. Hoewel volgens betrokkene alle personen in de procedure…

lees meer

UITSPRAKEN 3 JULI 2023

Procedurenummers 22/2164 en 22/2165 Wtra AK Klacht over controle van de jaarrekening van een woningcorporatie is ongegrond. Het is voorstelbaar dat bij een huurder de veronderstelling leeft dat de accountant in het kader van jaarrekeningcontrole ook controleert of de afrekening van de servicekosten van de…

lees meer

UITSPRAKEN 12 JUNI 2023

Procedurenummer 22/1892 Wtra AK Klaagster en betrokkene hebben samengewerkt aan het opzetten van een onderneming. Die samenwerking is ten einde gekomen. Daarna is een civielrechtelijk geschil ontstaan over de terugbetaling van een geldlening en van diverse kosten die betrokkene stelt te hebben gemaakt. In deze…

lees meer

UITSPRAAK 1 MEI 2023

Procedurenummer 22/1789 Wtra AK Klacht over niet integer handelen is ongegrond. Betrokkene heeft bemiddeld in een arbeidsgeschil tussen de universiteit en klager. Hij heeft daarin een civielrechtelijk standpunt ingenomen, waarvan hem geen tuchtrechtelijk verwijt valt te maken.

lees meer

Nieuwe leden

De voorzitter van de Accountantskamer heeft onlangs vijf nieuwe (plv.) rechterlijke leden beëdigd. De Accountantskamer is daarmee weer op volle sterkte. De leden hebben een diverse achtergrond. Zo zijn er leden die als curator in de advocatuur werkzaam zijn geweest en leden met een straf-…

lees meer

UITSPRAKEN 14 APRIL 2023

Procedurenummer 22/1195 Wtra AK Klaagster is deels niet-ontvankelijk in haar klacht, omdat de gebeurtenissen waarover de klacht gaat te lang geleden zijn. Dat betekent dat de Accountantskamer alleen inhoudelijk oordeelt over een aantal fouten in de jaarrekening 2014 van klaagster. Die klacht is deels gegrond.…

lees meer

UITSPRAKEN 7 APRIL 2023

Procedurenummer 22/1287 Wtra AK Derde klacht tegen een accountant die werkzaam is bij een trustkantoor. Volgens klager is het trustkantoor aan te merken als accountantskantoor en had betrokkene moeten zorgdragen voor een deugdelijk kwaliteitssysteem, omdat zij als enige accountant binnen de organisatie is aan te…

lees meer

UITSPRAKEN 27 MAART 2023

Procedurenummers 22/1688 Wtra AK en 22/1689 Wtra AK Klager heeft vanaf 2011 met zijn vader een vennootschap onder firma (vof) gevoerd. In 2020 heeft klager besloten om uit te treden uit de vof. Tussen klager en zijn vader is vervolgens een geschil ontstaan over de…

lees meer

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 is verschenen.

lees meer

UITSPRAAK 24 MAART 2023

Procedurenummers 22/941 Wtra AK, 22/942 Wtra AK en 22/944 Wtra AK Betrokkene heeft een samenstellingsopdracht aanvaard van een controleplichtige onderneming, terwijl het hem duidelijk was dat de cliënt zich aan de controleplicht zou onttrekken. Ook is de klacht dat de jaarrekening inhoudelijke fouten bevat gegrond.…

lees meer

UITSPRAKEN 10 MAART 2023

Procedurenummer 22/642 Wtra AK Klager was tot 1 juli 2021 partner van een accountantsorganisatie. Volgens klager is hem onrecht aangedaan nadat hij in september 2018 zijn voormalig leidinggevende had beschuldigd van schending van mededingingsrecht. Die zou hem daarom hebben bedreigd en geïntimideerd. Klager heeft van…

lees meer

UITSPRAAK 27 FEBRUARI 2023

Procedurenummer 22/1013 Wtra AK Betrokkene is bestuurslid en penningmeester van een stichting, een vermogensfonds dat financiële steun verleent aan initiatieven die erop gericht zijn om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Een aantal erfgenamen van een verstandelijk beperkte vrouw, uit en…

lees meer

UITSPRAKEN 24 FEBRUARI 2023

Procedurenummer 22/928 Wtra AK Klacht gedeeltelijk gegrond, tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand. Klager en betrokkene waren partners bij hetzelfde accountantskantoor. Klager is per 1 januari 2021 vertrokken naar een ander accountantskantoor en heeft zijn klantenportefeuille meegenomen. Betrokkene heeft vanaf januari 2021 uitkeringen…

lees meer

UITSPRAKEN 17 FEBRUARI 2023

Procedurenummer 22/268 Wtra AK Klacht tegen accountant die diverse werkzaamheden heeft verricht. Klacht ongegrond. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is geweest van een onjuiste of misleidende voorstelling van zaken dan wel van het niet correct informeren van de Belastingdienst. Procedurenummers 22/847, 22/848 en 22/849…

lees meer

UITSPRAAK 6 FEBRUARI 2023

Procedurenummer 22/726 Wtra AK Klacht gedeeltelijk gegrond, de maatregel van tijdelijke doorhaling van één maand is opgelegd. Klagers behoorden tot een groep van rechtspersonen waarvan betrokkene de samenstellend accountant was. Betrokkene was via zijn vennootschap als financier en aandeelhouder bij de groep betrokken en hij…

lees meer

UITSPRAAK 27 JANUARI 2023

Procedurenummer 22/1301 Wtra AK Klacht gegrond, maatregel van doorhaling voor de duur van twee jaar. In 2019 heeft een reguliere kantoortoetsing bij het accountantskantoor van betrokkene plaatsgevonden. De uitkomst was dat de opzet van het kwaliteitsstelsel onvoldoende was. Omdat er ten tijde van de toetsing…

lees meer

UITSPRAKEN 23 JANUARI 2023

Procedurenummer 22/64 Wtra AK Klacht tegen accountant die bestuurder is van een onderneming die buitenlandse ondernemers assisteert bij het opzetten van Nederlandse entiteiten. Klacht ongegrond. Aangezien niet is komen vast te staan dat betrokkene een rol heeft gespeeld bij de oprichting van een B.V. voor…

lees meer

UITSPRAAK 6 JANUARI 2023

Procedurenummer 21/892 Wtra AK Betrokkene heeft drie jaarrekeningen van een inmiddels failliete reisorganisatie gecontroleerd en goedgekeurd. In deze jaarrekeningen is volgens de curator ten onrechte telkens een actieve belastingvordering (voorwaartse verliescompensatie) verwerkt. Die klacht is gegrond. Uit wat betrokkene ter zitting heeft verklaard heeft de…

lees meer