Behandeling nieuwe IMTECH-zaken op 28 en 29 september 2020

Vorige jaar heeft de Accountantskamer de klachten over de controle van de (geconsolideerde en enkelvoudige) jaarrekening 2011 van Imtech behandeld. Eind september behandelt de Accountantskamer een aantal nieuwe klachten betreffende (de controle van) het boekjaar 2012 die door de curatoren van het failliete Imtech zijn ingediend tegen vier accountants. Het betreft de volgende zaken:

IMTECH 18/1193, 18/1194, 18/1195
28 september 2020 van 10.30 uur tot 15.00 uur

Betreft de gang van zaken in de periode medio 2012 t/m januari 2013 rond het project voor de bouw van het Poolse Adventure World Warschau themapark (AWW-project), met name de verwerking van de voor dat project ontvangen ‘promissory note’.
De klacht ziet op werkzaamheden van twee accountants (Y1 en Y2) bij de analyse van de halfjaarcijfers uitmondend in een ‘Audit Update Report’ van 26 juli 2012. Daarin staat dat het werkkapitaal van Imtech ‘favourably influenced’ is door een grote aanbetaling voor het AWW-project. Beide accountants wordt ook verweten dat zij onvoldoende alert zijn geweest in de vergaderingen van het Audit Committee en daardoor de juiste betekenis van de promissory note hebben gemist. Klagers vinden dat de accountants ook onjuist hebben gehandeld na het verschijnen van een ABN AMRO analistenrapport in november 2012 dat problemen bij Imtech duidt. Ook hebben zij volgens klagers ten onrechte niet gereageerd op de gang van zaken rondom het weigeren van de fraudebrief door de Audit Committee tijdens de vergadering van 18 december 2012. De accountants wordt tevens verweten dat zij niet hebben aangedrongen op een nader onderzoek naar het hoe en waarom van de foutieve verwerkingswijze van de promissory note en naar de vraag of sprake was van een opzettelijke fout, dan wel fraude.
Een derde accountant (Y3) wordt verweten dat hij in zijn rol als OKB-er niet heeft aangedrongen op verdere acties van beide accountants op deze punten.
De accountants hebben de klachten betwist.

IMTECH 19/1108 en 19/1109
Van 28 september 2020 om 15.00 uur tot 29 september 16.30 uur

De klacht gaat over de werkzaamheden voor de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening 2012 van Imtech.
In januari 2013 wordt bekend dat sprake is van onregelmatigheden bij Imtech Duitsland en Polen. Dit leidt tot aanvullende onderzoeken en uitstel van de publicatie van de jaarrekening 2012 tot 18 juni 2013. De klacht is onder meer dat de controle niet goed is uitgevoerd en dat bij deze jaarrekening ten onrechte een goedkeurende controleverklaring met een continuïteitsparagraaf is afgegeven.
De accountants hebben de klachten betwist.

IMTECH 19/1110
28 september 2020 om 15.00 uur – 29 september 16.30 uur

Klacht tegen de OKB-er (Y4) die betrokken was bij de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening 2012, uitmondend in een controleverklaring met continuïteitsparagraaf gedateerd 18 juni 2013.
De klacht is dat de OKB-er zijn werk op deze controle ondeugdelijk heeft uitgevoerd en niet goed heeft gedocumenteerd wat hij gedaan heeft.
De accountant heeft de klacht betwist.                                                                                             

De indeling van beide zittingsdagen is als volgt:
Maandag 28 september 2020
10:30-11:00 pleidooi curatoren inzake Imtech: 18/1193, 18/1194 en 18/1195
11:00-11.30 pleidooi advocaat twee accountants Y1 en Y2
11:30-11:50 pleidooi advocaat OKB-er Y3
11:50-12:05 korte pauze
12:05-13:15 vragen leden van de Accountantskamer
13:15-14:00 lunchpauze
14:00-14:45 reactie curatoren en raadslieden betrokkenen en laatste woord
14:45-15:00 korte pauze
15:00-15:30 pleidooi curatoren inzake Imtech: 19/1108, 19/1109 en 19/1110
15:30-16:00 pleidooi advocaat twee accountants Y1 en Y2
16:00-16:20 pleidooi advocaat OKB-er Y4
16:20-16:30 afronding Accountantskamer 

Dinsdag 29 september 2020
10:30-12:30 vragen leden van de Accountantskamer
12:30-13:30 lunchpauze
13:30-15.30 vragen leden Accountantskamer
15:30-15:45 korte pauze
15:45-16:00 korte reactie curatoren
16:00-16:15 korte reactie advocaat twee accountants Y1 en Y2 en laatste woord
16:15-16:30 korte reactie advocaat OKB-er Y4 en laatste woord
16:30- afronding Accountantskamer