Corona-update: Accountantskamer hervat per 15 mei 2020 zittingen

De Accountantskamer zal haar zittingen vanaf 15 mei 2020 hervatten, met in achtneming van de voorschriften aangaande het corona-virus. De zittingen zullen in verband met de beperkte beschikbaarheid van zittingzalen in de Rechtbank Overijssel ook deels op een andere locatie worden gehouden, namelijk op de locatie van Your Meeting aan de Dr. Van Deenweg 162 te Zwolle.

Uiteraard geldt dat partijen niet moeten deelnemen aan de zitting bij gezondheidsklachten. Conform de RIVM-instructies geldt dan: blijf thuis! De Accountantskamer zal in dat geval proberen die partij via Skype Business aan de zitting te laten deelnemen.

Voor de pers geldt dat de zittingsruimte toegankelijk is voor 1 journalist zodat verzocht wordt om het bijwonen van zittingen onderling af te stemmen.

De zittingen zijn niet toegankelijk voor publiek.

Contact met de Accountantskamer

Heeft u vragen over dit bericht, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Accountantskamer. Het telefoonnummer is: 088-3613887.