De fax verdwijnt

Met ingang van 1 februari 2022 is de Accountantskamer niet meer per fax bereikbaar. Vanaf deze datum kunt u stukken alleen nog per post toezenden of gebruik maken van het volgende e-mailadres: accountantskamer@rechtspraak.nl