Nieuw procesreglement 2024

Met ingang van 1 januari 2024 zal de Accountantskamer een nieuw procesreglement gebruiken. Dit procesreglement 2024 is van toepassing op alle lopende zaken. De belangrijkste wijzigingen zijn:
– Processtukken mogen (in beginsel) in tweevoud worden ingediend. In verband met de digitalisering van de dossiers is indiening in achtvoud niet meer nodig.
– Tot 15 dagen vóór de zitting mogen partijen nog nadere stukken indienen. Deze termijn bedroeg eerder 10 dagen.
Het procesreglement 2024 vindt u onder het tabblad “Procedure” of door hier te klikken.