PE-zaken

In september 2022 heeft de NBA tegen in totaal 47 accountants een klacht ingediend in verband met het niet voldoen aan de PE-verplichtingen. De NBA verweet deze accountants dat zij geen PE-activiteiten hebben verricht in het kader van het verplichte PE-onderwerp Fraude(risicofacturen) in het jaar 2019.

Voor de zitting heeft de NBA 12 klachten ingetrokken. De overige 35 klachten zijn op 21 en 24 oktober 2022 op zitting behandeld. Naar aanleiding van het verweer van de betrokken accountants heeft de NBA op de zitting nog 2 klachten ingetrokken.

De Accountantskamer heeft op 9 december 2022 in de overgebleven 33 klachten uitspraak gedaan. Al deze klachten zijn gegrond verklaard. De maatregelen van waarschuwing en een geldboete van € 420 zijn aan 29 accountants opgelegd. Vanwege recidive zijn aan 4 accountants de maatregelen van berisping en een geldboete van € 420 opgelegd. Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete is de Accountantskamer uitgegaan van een bedrag van € 70,- per niet besteed PE-uur. Omdat de omvang van de verplichte PE-activiteit tenminste zes uur zou moeten zijn geweest, is de geldboete vastgesteld op € 420 (= 6 x € 70).

Twee van deze uitspraken zijn gepubliceerd op de website, één uitspraak waarbij onder meer de maatregel van waarschuwing is opgelegd en één uitspraak waarbij onder meer de maatregel van berisping is opgelegd.