Persbericht 22 november 2019

Sandra Schreuder nieuwe voorzitter Accountantskamer

Sandra Schreuder is de nieuwe voorzitter van de Accountantskamer. De voordracht van de Minister van Financiën is op 11 november door de Koning bekrachtigd. Door de benoeming neemt zij op 1 januari 2020 officieel de voorzittershamer van het tuchtcollege over van Michiel Werkhoven. Hij stapt over naar het team Strafrecht van de rechtbank Overijssel.

Dienend en verbindend

Schreuder is senior rechter bij de rechtbank Overijssel en is sinds april van dit jaar aan de slag bij de Accountantskamer. Als voorzitter is zij bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de koers van het college en voor de kwaliteit en inhoud van de tuchtrechtspraak. “De rol van voorzitter zie ik als dienend, inspirerend en verbindend. Dat past per definitie bij het karakter van een tuchtcollege waar juristen en accountants samen de klachten behandelen. Deze rol past heel goed bij mij als persoon. Daarnaast blijf ik zittingen doen, ik vind het belangrijk dat ik verbonden ben en blijf met de inhoud” zegt Schreuder.

Innovatie

Innovatie heeft daarbij haar speciale belangstelling: “Partijen hebben recht op een voortvarende procedure en zorgvuldige beoordeling van een klacht. De belangen daarbij zijn groot. Goed toezicht in de snel veranderende en digitaliserende samenleving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt, vragen ook om innovatie binnen het college. In mijn rol als voorzitter draag ik daar graag aan bij.”

Juiste persoon

“Met een gerust hart draag ik in het nieuwe jaar de voorzittersfunctie over aan Sandra Schreuder,” aldus de huidige voorzitter Michiel Werkhoven. “Zij is de juiste persoon op deze positie en past in het team waaraan zij leiding geeft.” Werkhoven richtte in mei 2009 de Accountantskamer op en stond ruim 10 jaar aan het roer. Nu is het volgens hem tijd voor een nieuwe stap. Als strafrechter in de rechtbank Overijssel gaat hij zich bezig houden met grote fraudezaken.

Loopbaan

Schreuder was in het verleden al eens voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg Amsterdam. Zij heeft zich onder meer bezig gehouden met de verkorting van de doorlooptijden van klachten en het opzetten van het communicatie- en persbeleid van de medische tuchtcolleges. Daarnaast heeft zij langdurig gewerkt in het civiele en insolventie-team binnen de Rechtspraak.