Sandra Schreuder is de nieuwe ‘moeder’ van de Accountantskamer

Artikel Martijn Slot voor accountant.nl
Leestijd van ongeveer 4 minuten

Na ruim tien jaar voorzitterschap van de Accountantskamer droeg Michiel Werkhoven op 1 januari het stokje over aan Sandra Schreuder. Tijdens een feestelijk symposium ’10 jaar Accountantskamer: De toekomst van het tuchtrecht’, werd Schreuder op 31 januari 2020 bij koninklijk besluit officieel beëdigd. De komende zes jaar hanteert zij de voorzittershamer.

Michiel Werkhoven stond in 2009 aan de basis van de oprichting van de Accountantskamer. Na enkele maanden voorbereiding ging het onafhankelijk tuchtrecht voor accountants op 1 mei van dat jaar van start. Werkhoven behandelde in de jaren die volgden honderden zaken van accountants over de uitoefening van hun beroep. “Ik houd hier mijn zwanenzang”, begon hij zijn afscheidsspeech, nu hij aan de slag gaat bij de fraudekamer van het Team Strafrecht. “Gepaste bescheidenheid is op zijn plek, mijn afscheid zal niet in de wereldgeschiedenis worden vermeld. Die eer is voor de brexit”, waarmee Werkhoven refereerde aan het verlaten van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op dezelfde dag. “Ik ben trots op ons kleine team en het geboekte resultaat van de laatste tien jaar. Ik leg het voorzitterschap met een gerust hart in de handen van Sandra en wens haar veel voldoening. Zij is de nieuwe moeder van de Accountantskamer”, aldus Werkhoven.  

Werk aan de winkel

Elmy Elderman werkte als bestuurslid van de rechtbank Overijssel jarenlang prettig met Werkhoven samen. “Hij heeft een mooi bolwerk achtergelaten voor Schreuder. Zij kan verder borduren. Wie aan de Accountantskamer denkt, denkt aan Werkhoven. Maar met groot vertrouwen zie ik de toekomst onder Schreuder tegemoet.”

Namens het ministerie van Financiën bedankte Joost Smits, directeur Financiële Markten bij de Generale Thesaurie, de vertrekkend voorzitter voor zijn werkzaamheden. Smits maakte van de gelegenheid gebruik om een toelichting te geven op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (CTA) in opdracht van de minister van Financiën. “Het herstel van het vertrouwen in de sector is nog niet volledig gerealiseerd. Er is nog werk aan de winkel. Er moet een stap gezet worden.”

Trots op het vak

Marco van der Vegte kwam als voorzitter van de NBA Werkhoven jarenlang tegen. “Hij heeft een grote stempel gedrukt en heeft zijn mening durven geven. De Accountantskamer is onmisbaar geworden in het economische verkeer.” Toch werd er in het begin sceptisch tegen diezelfde Accountantskamer aangekeken. “Accountants vonden het eng”, aldus Van der Vegte, die sprak over de forse impact van het tuchtrecht op het beroep. “In tien jaar tijd is de Accountantskamer een begrip geworden, misschien wel gevreesd.”

De NBA-voorzitter erkende dat de aantrekkelijkheid van het vak onder druk staat, maar dat de recent uitgebrachte rapporten moeten helpen om het vertrouwen te herstellen. “Er moet niet alleen negatief tegen het vak worden aangekeken”, stelde hij. “Er gaan veel dingen goed. Maar er worden ook fouten gemaakt en die fouten moeten bestraft worden. De rotte appels moeten eruit worden gehaald. We moeten proberen de mentaliteit te veranderen, zodat de accountant zich durft te verantwoorden. En we moeten trots zijn op het vak.”

Zwolle

Als jurist en journalist volgt Lex van Almelo de verrichtingen van de Accountantskamer voor Accountant.nl. “Accountants die zich niet herkennen in de spiegel die anderen hun voorhouden, zijn vaak accountants die zich niet houden aan de regels en principes die de sector zichzelf heeft opgelegd”, stelde hij in zijn betoog. “Het is dus níet zo dat de buitenwereld onredelijke verwachtingen koestert van het beroep.” Hij verwees naar de recente evaluatie van de Accountantskamer, waaruit blijkt dat de Kamer klachten op een hoogstaande manier afhandelt.

Van Almelo kan er dus weinig negatiefs over zeggen. “Het belangrijkste kritiekpunt is dat de Accountantskamer in Zwolle is en daar houden ze niet van hollen, niet van grappen en van grollen, nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat”, zei hij, refererend aan een tekst van Van Kooten & De Bie. De journalist ziet dat de Raad voor Toezicht vaak veel geduld heeft met accountants en pleitte voor een “coachende aanpak met een stok achter de deur”, dus invoering van een voorwaardelijke maatregel. “Laat binnen een bepaalde termijn zien wat je hebt verbeterd, anders volgt de waarschuwende of opgestoken vinger alsnog.”

Afspraak om samen af te bouwen

Tot slot richtte kersverse voorzitter Sandra Schreuder zelf het woord tot haar vrienden, familie en collega’s. “Ik voel me senang in de nieuwe rol, mede dankzij het goede professionele team”, benadrukte zij, zelf afkomstig uit een ondernemersgezin waar de accountant gast aan huis was. “Ik kreeg van Michiel de vraag om de nieuwe voorzitter te worden en dacht: mooie uitdaging. Mijn vriendinnen waren verrast. We hadden de afspraak gemaakt om samen af te bouwen en het wat rustiger aan te gaan doen. Om een lang verhaal kort te maken, zij zijn aan het afbouwen en ik heb er een nieuwe uitdaging bij. Voor zes jaar.”

Volgens Schreuder is de rol van voorzitter er één die haar past en ‘niet alleen om het laatste woord te hebben’. “Ik ga er met open vizier in. Het is aan mij om voort te bouwen op het fundament van Michiel.” Een fundament waarin zij ook streeft naar hier en daar een verbetering. “Klachten zouden sneller afgehandeld kunnen worden met uitspraken. Deze kunnen, waar mogelijk, eenvoudiger worden opgeschreven. Waarbij ze natuurlijk wel loepzuiver moeten zijn.”

Het symposium werd besloten met de onthulling van een nieuw logo van de Accountantskamer, met een zakelijke, eigentijdse stijl, in de geest van Vrouwe Justitia.