Uitspraken 1 september 2017

Procedurenummer 16/2882 Wtra AK
Ne bis in idem. Niet ontvankelijk.