Uitspraken 10 oktober 2014

Procedurenummer 14/610 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 120 punten. O.m. recidive cyclus 2007-2009 ook voor een tekort aan PE-punten; daarom maatregel 2 stappen hoger dan gebruikelijk. Doorhaling inschrijving register 1 jaar.

Procedurenummer 14/611 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 120 punten; berisping en geldboete van € 4.000,= i.p.v. 6.000,=, omdat over 2010 en 2011 al totaal € 2.000,= is opgelegd.

Procedurenummer 14/612 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 120 punten. O.m. recidive cyclus 2007-2009 ook voor een tekort aan PE-punten; daarom maatregel 2 stappen hoger dan gebruikelijk. (Definitieve) doorhaling inschrijving register 1 jaar.

Procedurenummer 14/613 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 120 punten. O.m. recidive cyclus 2007-2009 ook voor een tekort aan PE-punten; daarom maatregel 2 stappen hoger dan gebruikelijk. (Definitieve) doorhaling inschrijving register 1 jaar.

Procedurenummer 14/614 Wtra PEPE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 28 punten. Recidive cyclus 2007-2009 alleen ter zake registratie en informatie; daarom maatregel 1 stap hoger dan gebruikelijk.

Procedurenummer 14/703 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 60 punten en het niet volgen van de verplichte PKI-cursus; berisping en geldboete van € 3.000,= .

Procedurenummer 14/706 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 42 punten. O.m. recidive cyclus 2007-2009 ook voor een tekort aan PE-punten; daarom maatregel 2 stappen hoger dan gebruikelijk. Tijdelijke doorhaling inschrijving register 6 maanden en geldboete € 2.100,=.

Procedurenummer 14/707 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 120 punten; berisping en geldboete van € 5.000,= i.p.v. 6.000,=, omdat over 2011 al € 1.000,= is opgelegd.

Procedurenummer 14/843 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 53 punten. Recidive cyclus 2007-2009 alleen ter zake registratie en informatie; daarom maatregel 1 stap hoger dan gebruikelijk en geldboete € 2.650,=.

Procedurenummer 14/844 Wtra PE
Niet registreren behaalde PE-punten en niet informeren beroepsorganisatie; waarschuwing.

Procedurenummer 14/845 Wtra PE
PE-zaak cyclus 2010-2012. Tekort 40 punten; waarschuwing en geldboete van € 2.000,= .

Procedurenummer 14/846 Wtra PE
Niet registreren behaalde PE-punten; waarschuwing.

Procedurenummer 14/848 Wtra PE
Niet registreren behaalde PE-punten en niet informeren beroepsorganisatie; waarschuwing.

Procedurenummer 14/1028 Wtra AK
Niet betalen opgelegde geldboete € 1.000,=; eerdere recidive op dit punt; alsnog ambtshalve oplegging van de maatregel (definitieve) doorhaling; duur 6 maanden.

Procedurenummer 14/1029 Wtra AK
Niet betalen opgelegde geldboete van € 1.000,=; alsnog ambtshalve tijdelijke doorhaling van 1 maand.

Procedurenummer 14/1030 Wtra AK
Niet betalen opgelegde boete ad € 1.000,=; alsnog ambtshalve oplegging van 1 maand tijdelijke doorhaling.