Uitspraken 12 december 2016

Procedurenummers 16/314, 16/315, 16/316 en 16/317 Wtra AK
Klacht tegen accountant aan wie eerder onherroepelijke maatregel van doorhaling van de inschrijving gedurende 24 maanden was opgelegd (12/1922 Wtra AK) niet-ontvankelijk verklaard in hoofdzaak op grond van het ne bis in idem-beginsel en overigens op grond van overschrijding van de driejaarstermijn van artikel 22 Wtra en strijd met het beginsel van concentratie van klachten. Klachten tegen twee andere accountants grotendeels niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de driejaarstermijn. Klacht tegen vierde accountant inhoudend dat hij niet direct afstand heeft genomen van handelen van een van de andere accountants ongegrond.