Uitspraken 13 maart 2015

Procedurenummer 14/2320 Wtra AK
Kantoortoetsing in 2013.
Klaagster heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verklaring die zich in een van de getoetste dossiers bevindt een controleverklaring is en dus slaagt de klacht dat deze verklaring niet voldoet aan de eisen die gelden voor een controleverklaring, niet.
Op grond van de wel aannemelijk geworden tekortkomingen in het andere dossier  moet niettemin worden geoordeeld dat de praktijk van betrokkene niet beschikt over een stelsel van kwaliteitsbeheersing dat voldoet aan de daaraan gestelde normen. 
Definitieve doorhaling voor een jaar.

Procedurenummer 14/2521 Wtra AK
Kantoortoetsing in 2013. 
Vele tekortkomingen in de uitvoering van een controleopdracht, een samenstellingsopdracht en een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie geconstateerd. 
Geen verbetering opgetreden ten opzichte van eerdere toetsingen in 2011 en 2012. 
Doorhaling voor een jaar.