Uitspraken 15 augustus 2016

Procedurenummers 16/1726 en 16/1727 Wtra AK
Niet invullen orienterende vragenlijst en monitoringvragenlijsten 2015 en 2016 zonder opgave van reden. Niet meewerken aan hertoetsing van zijn praktijk door tot drie maal toe kort voor het met hem afgesproken tijdstip voor de hertoetsing de hertoetsing af te zeggen. Ook daarvoor geen goede reden opgegeven. Definitieve doorhaling inschrijving voor 1 jaar. Beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard omdat het maatschappelijk verkeer ernstig risico loopt bij voortzetting werkzaamheden door betrokkene dit gezien uitkomsten eerdere toetsingen kantoorkwaliteit.

Nu op klacht is beslist bij uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak wordt verzoek om voorlopige voorziening wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk verklaard.