Uitspraken 16 januari 2017

Procedurenummers 16/2722, 16/2731, 16/2732 en 16/2733 Wtra AK
Niet betaling eerder opgelegde geldboete van € 1.000,=. Geen recidive. Alsnog ambtshalve tijdelijke doorhaling in het register voor de duur van 1 maand.